Luleå Energi AB

Fjärrvärmen i Luleå

Luleå Energis fjärrvärme är troligen den mest utbyggda i Sverige. Inom tätorten är alla områden med större fastigheter anslutna. Alla småhusområden är anslutna och även alla områden med direktverkande el är konverterade till vattenburen värme och fjärrvärmeanslutna.

Fjärrvärmen produceras i huvudsak i kraftvärmeverket Lulekraft AB, ett företag samägt av SSAB och Luleå kommun. Bränslet är brännbar överskottsgas från SSAB Tunnplåts ståltillverkning. Kraftvärmeverket har en kapacitet på 200 MW värme och närmare 100 MW el.

Luleå Energi har fyra stora panncentraler (totalt 350 MW) i reserv som kan ersätta kraftvärmeverket vid eventuella driftstopp, samt fungerar som spetslastanläggningar vid riktigt kall väderlek. Dessa är belägna inom Aronstorp, Bergnäset, Gammelstad och Porsön. Bränslet i panncentralerna är överskottsgas, pellet, el och olja. Fjärrvärmen transporteras via 40 mil långa ledningar (80 mil rör). I Luleå har 31 000 hushåll fjärrvärme, varav närmare 9 000 småhus.

 

Luleå har i 10 år haft Sveriges lägsta fjärrvärmepris...

Årets avgiftsundersökning ”Nils Holgersson” visade att Luleå Energi fortfarande har Sveriges lägsta fjärrvärmepris. Luleås fjärrvärmepris är drygt 40 % lägre än medelpriset i landet.

Och det är inte försent att koppla upp sig!

Till ett fast pris utför vi fjärrvärmeanslutning, installation av fjärrvärmecentral samt för de med direktverkande el konvertering till vattenburet värmesystem. Dessutom kan du spara pengar genom att nyttja rätten till ROT-avdrag. Bra tillfälle att byta till en bekymmersfri uppvärmning.

Intresseanmälan »

Dela

Luleå Energi AB, Energigränden 1. Box 50100. 973 23 Luleå.
Telefon 0920-26 44 00. Fax 0920-887 39. Org.nr. 556139-8255. E-post info@luleaenergi.se