Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning

Nära dialog skapar bättre förutsättningar för etableringar

När Luleå kommun arbetar hårt för att attrahera nya, hållbara investeringar till regionen är energifrågan en viktig pusselbit. Därför finns Luleå Energi med på ett tidigt stadie i processen som dialog- och samverkanspartner.

Etablering

I samband med nya etableringar finns det många frågor som är energirelaterade. Rollen för Luleå Energi kan se olika ut beroende på behovet hos etableringen, men fokus ligger på att vara en flexibel partner som kan vara med på en större del av resan. I vissa fall agerar vi en ren leverantör av elanslutning och avtal, i andra guidar vi vidare i frågor som inte ligger inom vårt område. De viktigaste sammanhangen är dock när det finns möjlighet för gemensamma affärer, exempelvis vid frågor kring restvärme som är en stor fråga som kräver samverkan mellan flera parter.

Inom ramen för etableringsarbetet i Luleå finns flera projekt- och styrgrupper som är i gång där deltagare från Luleå Energi, kommunen och flera andra kommunbolag deltar. De gemensamma grupperna möjliggör att vi kan träffa och stötta etablerarna på ett effektivt och smart sätt. När arbetet fortskrider och fördjupas tas också individuella kontakter med aktuella etablerare för att skapa förutsättningar för ett fortsatt bra samarbete.

– När vi arbetar tillsammans skapar vi möjligheter för att utveckla Luleå på ett hållbart sätt och vi bygger vidare på ett robust och framtidssmart energisystem. Från Luleå Energis sida så finns det en stor drivkraft att skapa nya värden av den restenergi som genereras i samband med de elintensiva industriernas produktion. Det är en av framtidsfrågorna för att vi ska kunna utveckla ett långsiktigt fossilfritt fjärrvärmesystem för Luleå, säger Malin Larsson, vd Luleå Energi.

Tillbaka