Gå till navigering Gå till innehåll

Dags att klimatsäkra framtiden – varje insats räknas!

Dags att klimatsäkra framtiden – varje insats räknas!

Fossilfritt, förnybart, solceller, laddboxar, stigande medeltemperatur, snabbare tillståndsprocesser, utbyggt kraftnät, noll nettoutsläpp, vätgas, havsbaserad vindkraft, taxonomi, naturgas, växthusgas, gasledning, kilowattimme, effektbrist, energilagring, energisystem, ekosystem, elektrolysugn, extremväder, effektivisering, optimering, elektrifiering, klimatförändringar, klimatkris, hållbar, sårbar, cirkulär, anpassning, omställning.

Vårt klimat och vår energi har kanske aldrig varit så närvarande och omtalat som nu. Det finns många experter och ännu fler ord, men kanske bara en sanning: Vi står vid ett vägskäl. Det är 2022 och det har aldrig varit tydligare att framtiden måste klimatsäkras. Men lösningarna finns, ansvaret är människans och i slutet av dagen får vi den morgondag som vi jobbar för, tror på och investerar i.

En ny värld och verklighet

2022 var året då FN:s klimatpanel publicerade de sista delarna i sin mest omfattande rapport någonsin. Klimatförändringarna är redan här och påverkar näst intill allt och alla. Stormar, översvämningar, extrem nederbörd eller torka, havsyteökningar, värmeböljor och skogsbränder blir allt vanligare och orsakar bland annat matbrist, vattenbrist, sjukdomar, väpnade konflikter och skador på allt från städer och infrastruktur till ekosystem, hav och natur. Det handlar inte längre om att undvika klimatförändringarna. Det handlar om att lindra och bromsa dem så mycket vi bara kan, men även anpassa oss till en ny värld och en ny verklighet.

Norrbotten ställer om

Det är mänskligt att sticka huvudet i sanden, men det vi i stället måste göra är att lyfta blicken. Om du lever i Luleå och Norrbotten behöver du inte blicka så långt. Du befinner dig mitt i en omställning, för även om klimatkrisen är global så finns lösningen i våra industrier, städer och hem, i allt från de stora investeringarna till de små förändringarna.

Under senare år har ett avgörande genombrott skett. Förnybart har blivit mer kostnadseffektivt än fossilt. Priset för exempelvis sol och vind har rasat, medan priset för olja och kol har rusat. Det är inte längre bara miljövänligt för industrier att ställa om. Det är en nödvändig konkurrensfördel.

Ola Alterå, Klimatpolitiska rådet

– Och de aktörer som drar benen efter sig får det tungt i en resursknapp värld där det förnybara blir allt billigare och effektivare medan det fossila fasas ut. Det här är en revolution som bara har börjat, menar Ola Alterå, kanslichef på Klimatpolitiskarådet.

Industrins fossilfrihet är ett enormt steg mot minskad klimatpåverkan, och det är i Norrbotten som den revolutionen nu sker, med förnybar energi och el som bokstavlig drivkraft.

Cirkulärt och energismart

Men det slutar inte där. Energi försvinner nämligen inte. Den omvandlas bara. En stor del av svaret på både energi- och klimatfrågan kommer handla om att nyttja våra resurser så effektivt och cirkulärt som möjligt. Den resan har också bara börjat.

– Allting hänger samman i energisystemet. När våra industrier ställer om till fossilfri ståltillverkning kan vi i nästa steg producera el och värme från industrins fossilfria restenergier. Då skapar vi ett hållbart energisystem med kapacitet att elektrifiera allt från ståltillverkning till personbilar. Vi får en stad i omställningens absoluta framkant som inte bara attraherar fler industrier, utan även fler människor som både vill leva här och bidra till den fortsatta omställningen, säger Malin Larsson, vd på Luleå Energi.

”vad kan jag göra?”

För Sveriges förstagångsväljare är miljö och klimat den viktigaste valfrågan 2022, men medvetenheten och viljan finns överallt. Enligt Malin Larsson ställer allt fler samma fråga, från stadens villaägare till regionens industrier och landets ministrar: Vad kan jag eller vi göra för att bidra?

Beroende på vem som frågar kan svaret vara allt från att investera i solceller på taket och laddbox i garaget, till att snabba på byggandet av en 400-kilovoltsledning mellan Letsi vattenkraftverk och Luleå så att stålindustrin kan bli eldriven med förnybar energi. Men det börjar med att frågan ställs. Varje insats räknas för att klimatsäkra vår framtid.

Vår energi 2022

I år handlar tidningen Vår Energi om just det här: Om skiftet från fossilt till förnybart som måste ske för att möta vår tids största utmaning. Men du kan också läsa om perfekta stormar som påverkar elpriset, och hur solen laddar bilen och bilen tvättar kläderna. Du kan läsa om någon som lever livet utan elnät och rinnande vatten i en vagn på 16 kvadratmeter, eller om hur en macka utan kanter kan vara den viktigaste insatsen för vår miljö.

Den handlar om hur vi får den värld vi jobbar för, tror på och investerar i. Det är 2022 och det har aldrig varit tydligare att framtiden måste klimatsäkras. Det här är Vår Energi 2022.