Gå till navigering Gå till innehåll

En ledning som avgör framtiden

En ledning som avgör framtiden

En snabbare utbyggnad av kraftnätet är avgörande för både industrins och samhällets hållbara omställning. Nu måste tillståndsprocesserna snabbas upp, om industrins planer ska bli verklighet och marknadens fönster inte ska missas.

– Det är nu som industrin har ett investeringsfönster, det är därför det är brådskande, säger Malin Larsson, Luleå Energis vd.

Helt avgörande ledning

Norrbottens basindustrier ställer just nu om till fossilfria processer. SSAB byter koleldad masugn mot elektriska ljusbågsugnar i sin stålproduktion. Det är ett skifte som förväntas innebära en minskning på runt tio procent av Sveriges totala koldioxidutsläpp.

Omställningen kräver dock högre effekt och stora mängder el från förnybara källor. Det som nu saknas är en nog robust infrastruktur för att möjliggöra den effekt och tillgång på el som industrierna behöver. Lösningen är bland annat en 400-kilovoltsledning som ska gå från vattenkraftverket Letsi i Vuollerim, ned till Luleå via Svartbyn i Boden.

Varför så bråttom?

Enligt Malin Larsson är det avgörande att tillståndsprocesserna kan snabbas på så mycket som möjligt:

– Den globala marknadskraften är hur stark som helst, vi ser ett högtryck inom industrin och kunderna står redan och väntar på de första leveranserna av fossilfritt stål. Därför är det avgörande att det går så snabbt som möjligt med tillståndsprocesser och utbyggnaden av kraftnätet. Alla måste förstå att det är nu det här behöver hända.

Vad går att snabba upp?

För att snabba upp processen handlar det enligt Malin framför allt om att jobba mycket mer parallellt och synkat än idag.

– Tillståndsprocesserna har varit för mycket ”steg för steg”, och här finns nyckeln till att öka takten i processen. Någon har gjort sin del och sedan lämnat vidare till nästa part, som först då har påbörjat sitt arbete. Ett bra exempel är ledningen från Letsi till Luleå, där kommuner och andra måste börja förbereda sina delar långt före Länsstyrelsen är klar med sitt. Att jobba parallellt skulle ge stora tidsvinster, säger Malin Larsson.

”vad behöver ni nu?”

Nu märks en gemensam målbild och en vilja att komma framåt: Mot en snabbare omställning av industrin, och samhället i stort.

– Jag ser en helt ny nivå av samverkan mellan energibolag, industrier, kommuner, myndigheter och regeringen. Oavsett vem vi och industrierna tillsammans pratar med så ställer alla samma fråga, kommunalråd som ministrar: Vad kan vi göra för att ni ska lyckas? Vad behöver ni nu? Det säger en hel del om vad vi tillsammans håller på att åstadkomma i Norrbotten, menar Malin Larsson.

Landshövdingen: Resultatet är av största vikt för länet

AGON är en samverkan som arbetar för att accelerera den gröna omställningen i Norrbotten. Nätverket sammankallas av landshövding Lotta Finstorp och Länsstyrelsen i Norrbotten. Högst upp på agendan är att få till effektivare tillståndsprocesser för utbyggnaden av elnätet i Norrbotten, en avgörande fråga för industrins gröna omställning.

– Som landshövding ska jag främja samverkan och länets utveckling. För mig handlar AGON om just det. Parter som annars inte samlas kring samma bord får höra varandra. Resultatet är av största vikt för länet”, säger landshövding Lotta Finstorp.

I Agon ingår:

Svenska kraftnät, Vattenfall, SSAB, LKAB, H2 Green Steel, Försvarsmakten, Trafikverket, Fossilfritt Sverige, Energimarknadsinspektionen, Region Norrbotten, Norrbottens Kommuner, Luleå kommun, Bodens kommun, Gällivare kommun och Peter Larsson, regeringens samordnare för Norrbotten och Västerbotten.