Gå till navigering Gå till innehåll

Energin om 100 år?

Energin om 100 år?

Kring förra sekelskiftet tändes Luleås första gatlyktor med elektricitet från ångdrivna, vedeldade kraftverk. En hel del har hänt sedan dess inom ett område där framstegen rusar allt snabbare. Vi bad Luleå Energis utvecklingschef Sofia Antonsen att spekulera helt fritt kring hur vår energi kan utvecklas de kommande 100 åren. En minst sagt utmanande uppgift.

– För 100 år sedan kunde ingen föreställa sig vätgasfabriker och solcellsparker. På samma sätt är det helt omöjligt att veta hur energisystemet ser ut om 100 år, speciellt med dagens otroliga teknikutveckling. Men om jag får spekulera helt fritt så skulle jag bland annat prata om flexibla och cirkulära energisystem, sol och vätgas.

Ett system vänds upp och ned

Historiskt har energi producerats på ett ställe för att sedan distribueras till användaren. Man kan säga att energin gått åt ett håll. Nu börjar detta att förändras.

– Det pågår ett skifte till ett system med produktion i olika delar av nätet, både när det gäller el och värme. Det betyder att energin ska förflyttas fram och tillbaka åt olika håll och användas där den är som mest effektiv. Det är någonting helt annat än vad nätet från början är byggt för och innebär en utmaning för branschen.

Men här finns också möjligheter att skapa ett mer effektivt energisystem, med högre flexibilitet och möjlighet att använda näten mer effektivt, säger Sofia Antonsen.

1982000010498
Luleås energi för drygt 120år sedan. Ett ångdrivet kraftverk krävde mycket bränsle. Här visas hur vinterns vedförråd läggs upp. Mycket har hänt på energifronten. Var är vi om 100år?

Förnybart och vätgas

Förnybart, både vind och sol, kommer vara en av nycklarna för att lösa framtidensenergibehov och klimatutmaningar.

– Det som är spännande med framför allt sol är möjligheterna att bygga storskaligt i större parker, men också ha den lilla, lokala produktionen på sitt eget hus eller sin egen stuga. Utifrån ett globalt perspektiv finns enorma möjligheter att ta vara på energin från solen.

I takt med att vi får alltmer förnybart i våra energisystem ökar också behovet av att kunna lagra energi.

– Idag kan vi lagra värme i energilager av termosprincipen som precis färdigställts i Luleå (läs mer på sid 15), och el i batterier, men mer flexibla system kommer kräva fler lösningar. Vätgas är en form av energibärare som gör det möjligt att både lagra och transportera energin, men vätgasen kan även vara en del av storskaliga, industriella processer.

Cirkulärt och energismart

Framtiden handlar inte minst om attanvända energin smart och effektivt.

– Det cirkulära. Att verkligen tillvarata och nyttja alla former av restenergier från exempelvis industrier kommer bli allt viktigare. Men även att skapa mer flexibla system med olika typer av styrning och lagring. Genom flexibilitet kan vi använda dagens infrastruktur för framtidens lösningar, menar Sofia Antonsen, utvecklingschef på Luleå Energi.