Gå till navigering Gå till innehåll

Fortsatt trygg fjärrvärme

Fossilfritt till konkurrenskraftiga priser

Fortsatt trygg fjärrvärme

Luleå Energi har distribuerat stabil fjärrvärme till Luleåborna i över 50 år. Fjärrvärmen kommer att levereras lika tryggt även i framtiden. Den positiva skillnaden är att den också kommer att vara fossilfri. Något som är helt nödvändigt för att lyckas med samhällets klimatomställning.

Nyligen presenterade SSAB sin plan för att tidigarelägga omställningen till fossilfri ståltillverkning redan till år 2030. En framflyttad tidshorisont med ungefär 15 år där det i Luleå kommer att byggas en helt ny fabrik där fossilfritt stål ska tillverkas. De restenergier som Luleå Energi använder i fjärrvärmeproduktionen kommer att försvinna då stålproduktionen blir fossilfri. Detta innebär nya förutsättningar och därför har en överenskommelse tecknats mellan Luleå Energi och SSAB för att analysera hur restenergier även från framtida fossilfria ståltillverkning kan tas Luleå Energi har distribuerat stabil fjärrvärme till Luleåborna i över 50 år. Fjärrvärmen kommer att levereras lika tryggt även i framtiden. Den positiva skillnaden är att den också kommer att vara fossilfri. Något som är helt nödvändigt för att lyckas med samhällets klimatomställning. tillvara och skapa fjärrvärme. Detta öppnar stora möjligheter för att Luleåborna kommer att kunna ha fossilfri fjärrvärme redan år 2030. 

Unikt energisystem med stora möjligheter
Den omställning som nu sker i vår region vad gäller energi- och klimat sätter Norrbotten och Luleå på kartan såväl nationellt som globalt. Som energibolag står vi mitt i centrum när det gäller att skapa förutsättningar för samhället runt omkring oss att göra den hållbara omställningen. I Luleå har vi en helt unik möjlighet att göra detta, tack vare hur vårt energisystem är uppbyggt. Långt ifrån alla kommuner har samma möjlighet. 

Stora mängder restenergier i framtiden
Att vi behöver ställa om och fasa ut fossila bränslen gäller för oss alla, såväl industri som energibolag. Men förutsättningarna för att göra det ser olika ut beroende på var i landet vi befinner oss. Därför behöver också lösningarna se olika ut. Fjärrvärmen spelar en viktig roll för Luleås framtida energisystem och det handlar om att fortsätta att utveckla systemet genom bland annat sänkta framledningstemperaturer, energilagring och effektbalansering och på så vis avlasta elbehovet och möjliggöra en ny typ av fjärrvärmesystem. I takt med att vi hittar fler möjligheter att nyttja tekniken kanske vi också får fler källor för fjärrvärme. Alla elintensiva industrier som vill etablera sig i Luleå, innebär också stora mängder restenergier. Genom att dra nytta av de samarbetsstrukturer som redan finns på plats och den kompetens vi besitter kommer vi snabbare kunna optimera resurseffektiviteten.