Gå till navigering Gå till innehåll

Samarbete över (el)gränserna

Samarbete över (el)gränserna

Energiunionen är ett omfattande samarbete för EU:s energi- och klimatpolitik. En viktig del är fler stora elkablar och stärkt överföringskapacitet länder emellan. För Sverige kan det bland annat leda till ökad priskänslighet, men också minskad sårbarhet och risk för elbrist.

– Ytterst handlar det om att skapa ett energisystem med ökad trygghet och minskad klimatpåverkan. Samtidigt så vet vi att handel stärker länders relationer, säger Magnus Tillqvist, Chef Analys & Krafthandel. 

Sammankopplade energimarknader
Enligt EU-kommissionen är syftet och tanken att alla hushåll i EU ska erbjudas ”säker, konkurrenskraftig och hållbar energi”, något som blivit möjligt via satsningar på integrerade elmarknader, smarta elnät och annan infrastruktur.

Att koppla samman Europas energimarknader med fler elkablar stärker den så kallade överföringskapaciteten länder emellan. Ett konkret exempel är en den nya jättekabeln mellan Norge och Storbritannien som invigdes 2021, där norsk – och indirekt svensk – överskottsenergi kan säljas som en handelsvara, skapa inkomster i Sverige och Norge och samtidigt förse 1,4 miljoner brittiska hushåll med el. Men elen kan också gå åt andra hållet när vinden blåser som kraftigast över de brittiska öarna. Då kan brittisk vindkraft spara på vattnet i de norska vattenmagasinen. 

Mindre sårbarhet – och mer priskänslighet 
I takt med att Sveriges överföringskapacitet till andra länder har utökats har vi blivit mindre sårbara för elbrist, då det blir lättare att också få energi från andra länder när det behövs. Samtidigt blir den nordiska energimarknaden känsligare för tillfälligt höga energipriser i övriga Europa, då vi är en del av en alltmer gemensam marknad där tillgång och efterfrågan styr priset.

Magnus Tillqvist, Chef Analys och kraft

– Vi i Sverige har i regel ett överskott på energi, mycket tack vare utbyggnanden av vindkraft. Den energin är en handelsvara som vi kan sälja till andra, men vi kan även ta del av andras el i perioder när vi kanske har mindre. Ett bra exempel är när Sverige fick el från våra grannländer i vintras när både den inhemska vattenkraften och vindkraften gick ned i produktion, säger Magnus Tillqvist, Chef Analys & Krafthandel. 

Någonstans blåser alltid vinden
Enligt Magnus Tillqvist kan ett alltmer sammankopplat energisystem leda till att effektivisera hela Europas energiproduktion och jämna ut användningen över hela kontinenten genom att samordna resurser på bästa sätt.

– I det stora hela blir länder mindre sårbara ju mer vi samarbetar och ser till varandras behov. Inte minst då vi alla ska ställa om till förnybart. Någonstans forsar alltid vattnet, lyser alltid solen och blåser alltid vinden, menar Magnus Tillqvist.