Gå till navigering Gå till innehåll

Vad gäller vid Mikroproduktion?

Då ni skickar in föranmälan för produktionsanläggning måste ni bifoga ifylld blankett med påskrift från installatör och kund. Blanketten är branschstandard och ska alltid bifogas i föranmälan.
Innan vi driftsätter kunds produktionsanläggning kan vi behöva utföra åtgärder både på matande nät och kunds serviskabel. Detta kan påverka tiden för anslutningen. Det är viktigt att ni skickar in föranmälan i god tid så vi kan undersöka ifall elnätet kan ta emot den effekt ni önskar installera.

I föranmälan för produktionsärendet är det viktigt att ni anger samma kund som står som ägare på förbrukningsabonnemanget.

Finns växelriktaren med på Energiföretagens Rikta Rätt-lista, använd denna:

Finns växelriktare inte med på Rikta Rätt, använd denna:

Har du befintliga solceller idag och planerar att utöka dessa? Då behöver en installatör skicka in en föranmälan så att vi kan göra nya beräkningar på nätet för eran nya effekt.

Länk för tekniska anvisningar och montage säkerhetsbrytare

Installatör färdiganmäler ärendet då allt är förberett för Luleå Energi att utföra arbetet. Vid otillräckligt förarbete som orsakar bomkörning debiteras en avgift. 1500 ex moms. Säkerställ därför att kundens anläggning är redo att anslutas innan färdiganmälan skickas in.