Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning

Få koll på din fjärrvärmecentral

Vi kan erbjuda en översyn av din fjärrvärmecentral, inklusive ett protokoll som visar fjärrvärmecentralens status.

Verksamhetsbilder 2015 06

Översynen omfattar funktionskontroll av värmeväxlaren och reglerventiler, kontroll och justering av reglercentral, tillsyn av pump, läckagekontroll, kontroll och justering av expansionssystemet.

Vid behov föreslås utbyte av komponenter och förbättringar av funktioner samt att efter ditt godkännande utföra dessa åtgärder. Pris 2 175 kr, inkl moms.

Vi kan också erbjuda en snabbutbildning till nyblivna villaägare eller för dig som vill lära känna din fjärrvärmecentral bättre. Vi ger dig grundläggande kunskaper om funktion och skötsel av din anläggning på plats i ditt hem. Pris 1 175 kr, inkl moms.

För att beställa översyn eller utbildning, maila: kundservice@luleaenergi.seFör mer information, kontakta vår kundservice på 0920-26 44 00.