Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning

Lokala anvisningar

Luleå Energi vill genom de lokala anvisningarna förenkla vad som gäller vid ny- och ombyggnationer inom Luleå Energis fjärrvärmenät. Här hittar du anvisningar för projektering, hur fjärrvärmerummet ska utformas samt i vilka skeden Luleå Energi ska kontaktas.

För punkter som inte anges i dessa anvisningar gäller Svensk Energis tekniska bestämmelser, bland annat (F:101, Fjärrvärmecentralen – Utförande och installation) och (D:211 Lägganvisningar). Luleå Energi har valt att frångå vissa delar i dessa anvisningar och där gäller de lokala anvisningarna framför de tekniska bestämmelserna.

Eftersom dagens energisystem ändras snabbt vill Luleå Energi följa med i utvecklingen och förbereda sig för framtiden. Genom att möjliggöra användning av mer lågvärdig energi kan vi fortsätta hålla ett lågt energipris samt utnyttja mer spillenergi till uppvärmningen av Luleå. En viktig faktor för att kunna utnyttja mer lågvärdig spillenergi är att sänka framledningstemperaturen för fjärrvärme. Därför har vi nu ändrat dimensioneringskraven vid ny- och ombyggnationer av fjärrvärmecentraler från 100 °C till 80 °C. Ett annat led i den utvecklingen är att alla nyanslutna fastigheter som inte klassas som en eller tvåfamiljshus ska ha funktion som möjliggör laststyrning av värme i reglercentralen.

Läs de lokala anvisningarna

Om du undrar över något är du välkommen att kontakta oss via vår Kundservice på e-post: kundservice@luleaenergi.se eller tel: 0920-26 44 44.