Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning

Fjärrvärmepris företag Luleå

Prisexempel enligt Energimarknadsinspektionens författningssamling EIFS 2009:3 4§. Alla priser är inklusive moms.

Kundkategori flerbostadshus

Årlig förbrukning i MWh

Total kostnad/år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

80 MWh

45 802

14 300

31 502

193 MWh

109 861

33 863

75 998

500 MWh

278 699

81 813

196 887

1 000 MWh

548 586

154 813

393 773

*) Vid beräkning av flödesavgifter används faktorn 19,0 m3 fjärrvärmevatten per MWh, vilket är medelvärdet för flerbostadshus i Luleå.

Kundkategori lokaler, industrier, kontor

Årlig förbrukning i kWh

Total kostnad/år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

80 MWh

48 895

15 600

33 295

193 MWh

117 062

36 738

80 324

500 MWh

296 893

88 800

208 093

1 000 MWh

582 562

166 375

416 187

*) Vid beräkning av flödesavgifter används faktorn 22, 5 m3 fjärrvärmevatten per MWh, vilket är medelvärdet för övriga lokaler i Luleå.

Priskomponenter 

Fjärrvärmepriset bygger på tre olika priskomponenter: Energipris, flödespris och effektpris.

Energipris

 

Kr/MWh (exkl moms)

Öre/kWh (exkl moms)

Sommar

160

16,0

Vår och Höst

211

21,1

Vinter

332

33,2

*) Sommar: jun-aug
*) Vår och höst: mar-maj, sep-nov
*) Vinter: dec-feb

Flödespris

 

Kr/m3 (exkl moms)

Sep-maj

3,30

Jun-aug

0,0

Effektpris

Dygnsmedeleffekt

Kr/år (exkl moms)

5-25 kW

520*E

26-50 kW

490*E + 750

51-100 kW

460*E + 2 250

101-250 kW

430*E + 5 250

251-500 kW

370*E + 20 250

501-1000 kW

290*E + 60 250

>1000 kW

210*E + 140 250

*) Effektpriset grundas på uppmätta värden av fastighetens värmeförbrukning per dygn delat med 24 timmar.
E = Aktuell dygnsmedeleffekt (kW)