Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning

Fjärrvärmepriser företag Råneå

Prisexempel enligt Energimarknadsinspektionens författningssamling EIFS 2009:3 4§. Alla priser är inklusive moms.

Kundkategori flerbostadshus

Årlig förbrukning i MWh

Total kostnad/år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

80 MWh

58 190

14 300

43 890

193 MWh

139 747

33 863

105 885

500 MWh

356 126

81 813

274 313

1 000 MWh

703 439

154 813

548 626


*) Vid beräkning av flödesavgifter används faktorn 25,7 m3 fjärrvärmevatten per MWh, vilket är medelvärdet för flerbostadshus i Råneå 2017.

Kundkategori lokaler, industrier, kontor

Årlig förbrukning i kWh

Total kostnad/år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

80 MWh

60 301

15 600

44 701

193 MWh

144 578

36 738

107 840

500 MWh

368 178

88 800

279 378

1 000 MWh

725 132

166 375

558 757

*) Vid beräkning av flödesavgifter används faktorn 26,6 m3 fjärrvärmevatten per MWh, vilket är medelvärdet för övriga lokaler i Råneå 2017.

Priskomponenter Råneå 2021

Fjärrvärmepriset bygger på tre olika priskomponenter: Energipris, flödespris och effektpris.

 Energipris

 

Kr/MWh (exkl moms)

Öre/kWh (exkl moms)

Sommar

285

28,5

Vår och Höst

339

33,9

Vinter

394

39,4

*) Sommar: jun-aug
*) Vår och höst: mar-maj, sep-nov
*) Vinter: dec-feb

Flödespris

 

Kr/m3 (exkl moms)

Sep-maj

3,43

Jun-aug

0,0