Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning

Fjärrvärme Luleå Företag 2023

Prisjusteringar fr.o.m. 1 januari 2023:

Energipris   

 

Kr/MWh (exkl. moms)

Sommar

+ 14,0 kr

Vår och Höst

+ 18,0 kr

Vinter

+ 29,0 öre

Flödespris 

 

Per m3 (exkl. moms)

Jun - Aug

Oförändrat

Sept - Maj

+ 0,29 kr

Effektpris  

 

kW/år (exkl. moms)

5-25 kW

+ 6,00 kr

26-50 kW

+ 5,00 kr

51-100 kW

 

+ 5,00 kr

101-250 kW

+ 5,00 kr

251-500 kW

+ 4,00 kr

501-1000 kW

+ 3,00 kr

>1000 kW

+ 2,00 kr

 

Prisinformation Luleå 2023

Prisexempel enligt Energimarknadsinspektionens författningssamling EIFS 2009:3 4§. Alla priser är inklusive moms.

Kundkategori flerbostadshus

Årlig förbrukning i MWh

Total kostnad/år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

80 MWh

51 204

14 878

36 326

193 MWh

122 782

35 145

87 637

500 MWh

312 001

84 963

227 038

1000 MWh

614 139

160 063

454 076

Vid beräkning av flödesavgifter används faktorn 19,0 m3 fjärrvärmevatten per MWh, vilket är medelvärdet för flerbostadshus i Luleå.

Kundkategori lokaler, industrier, kontor

Årlig förbrukning i MWh

Total kostnad/år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

80 MWh

54 766

16 230

38 536

193 MWh

131 106

38 139

92 967

500 MWh

333 091

92 243

240 848

1000 MWh

653 790

172 094

481 696

Vid beräkning av flödesavgifter används faktorn 22,5 m3 fjärrvärmevatten per MWh, vilket är medelvärdet för lokaler, industrier, kontor i Luleå.

Priskomponenter Luleå 2023

Fjärrvärmepriset bygger på tre olika priskomponenter: Energipris, flödespris och effektpris.

Energipris             

 

Kr/MWh (exkl. moms) Öre/kWh (exkl. moms)

Sommar

183,00

18,30

Vår och Höst

240,00

24,00

Vinter

379,00

37,90

Sommar: jun-aug
Vår och höst: mar-maj, sep-nov
Vinter: dec-feb

Flödespris Primäranslutning

 

Kr/m3(exkl. moms)

Jun - Aug

0,0

Sept - Maj

3,78

Effektpris per kW/år

Dygnsmedeleffekt (E)

Kr/år (exkl. moms)

5-25 kW

541,00*E

26-50 kW

509,00*E + 750

51-100 kW

479,00*E + 2 250

101-250 kW

448,00*E + 5 250

251-500 kW

385,00*E + 20 250

501-1 000 kW

302,00*E + 60 250

>1 000 kW

 

218,00*E + 140 250

Effektpriset grundas på uppmätta värden av fastighetens värmeförbrukning per dygn delat med 24 timmar.
E = Aktuell dygnsmedeleffekt (kW)