Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning

Fjärrvärmepris småhus

Fjärrvärmepriset är uppdelat i tre delar:

  1. Fast avgift – Baseras på abonnerad effekt. Se hur din abonnerade effekt ser ut på din faktura.
  2. Energikostnad – Mäts i fjärrvärmecentralen i MWh (1 MWh = 1 000 kWh).
  3. Flödesavgift – Hur mycket fjärrvärmevatten som passerar genom fjärrvärmecentralen. Mäts i fjärrvärmecentralen i m3.

1.  Fast avgift/år

Abonnerad effekt

10 kW 3 475 kr/år
11 kW 3 823 kr/år
12 kW 4 170 kr/år
13 kW 4 518 kr/år
14 kW 4 865 kr/år
15 kW 5 213 kr/år

*) Har du högre abonnerad effekt? Se aktuell prismodell  under Företag.

2. Energikostnad 337,5 kr/MWh (33,75 öre/kWh) inklusive

3. Flödesavgift 3,525 kr/m3 fjärrvärmevatten.

Exempel: En villa i Luleå använder 20 MWh och 460 m3 fjärrvärme/år. Den har en abonnerad effekt på 10 kW. Detta ger en årskostnad på:

  • Fast avgift: 3 475 kr
  • Energikostnad: 20 x 337,5 kr/MWh = 6 750 kr
  • Flödesavgift: 460 x 3,525 = 1 622 kr

Totalt: 11 847 kr/år

Kundkategori småhus

Årlig förbrukning i MWh

Total kostnad/år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

15 MWh

9 754

3 475

6 279

20 MWh

11 847

3 475

8 372

30 MWh

17 422

4 865

12 557

40 MWh

23 274

6 531

16 743

*) Vid beräkning av flödesavgifter används faktorn 23,0 m3 fjärrvärmevatten per MWh, vilket är medelvärdet för småhus i Luleå 2017.

Övrig information

Flödesavgiften beräknas genom att mäta hur mycket fjärrvärmevatten som passerar genom fjärrvärmecentralen. Ju bättre anläggning man har, desto mindre vatten behöver passera genom fjärrvärmecentralen för att ge värme, och då blir också flödesavgiften lägre. Håller man anläggningen i bra skick kan man sänka energikostnaden, och får dessutom en anläggning som orsakar färre driftstörningar.

På fakturan kan man se periodens temperaturdifferens (skillnad mellan inkommande fjärrvärmetemperatur och utgående fjärrvärmetemperatur), vilket är en indikation på fjärrvärmecentralens status. Ju högre temperaturdifferens, desto effektivare anläggning. En normalt temperaturdifferens vintertid ligger mellan 30-45 grader. Större temperaturdifferens är ännu bättre. Sommartid kan dock differensen vara lägre och ändå vara normal.