Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning

Fjärrvärmepris småhus (sekundäranslutna)

Fjärrvärmepriset är uppdelat i två delar:

  1. Fast avgift – Baseras på abonnerad effekt. Se hur din abonnerade effekt ser ut på din faktura.
  2. Energikostnad – Mäts i fjärrvärmecentralen i MWh (1 MWh = 1 000 kWh).

1.  Fast avgift/år

Abonnerad effekt

10 kW

3 475 kr/år

11 kW

3 823 kr/år

12 kW

4 170 kr/år

13 kW

4 518 kr/år

14 kW

4 865 kr/år

15 kW

5 213 kr/år

2. Energikostnad 422,5 kr/MWh (42,25 öre/kWh) inklusive
Exempel: En villa använder 20 MWh/år. Den har en abonnerad effekt på 10 kW. Detta ger en årskostnad på:

  • Fast avgift: 3 475 kr
  • Energikostnad: 20 x 422,5 kr/MWh = 8 450 kr

Totalt: 11 925 kr/år

Kundkategori småhus

Årlig förbrukning i MWh

Total kostnad/år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

15 MWh

9 813

3 475

6 338

20 MWh

11 925

3 475

8 450

30 MWh

17 540

4 865

12 675

40 MWh

23 431

6 531

16 900