Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning

Fjärrvärmepris småhus Råneå

Den 1 september införs en ny prismodell för alla villakunder, vilket innebär att alla fjärrvärmeanslutna kunder i Luleå har samma prismodell. Målsättningen är att vi gemensamt ska nyttja fjärrvärmen smartare, och att du som kund kan vara med och påverka dina kostnader. Läs mer om den nya prismodellen här.

Prisexempel enligt Energimarknadsinspektionens författningssamling EIFS 2009:3 4§. Alla priser är inklusive moms.

Kundkategori småhus

Årlig förbrukning i MWh

Total kostnad/år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

15 MWh

11560

3250

8310

20 MWh

14980

3900

11080

30 MWh

21821

5200

16621

40 MWh

29311

7150

22161

*) Vid beräkning av flödesavgifter används faktorn 26,7 m3 fjärrvärmevatten per MWh, vilket är medelvärdet för småhus i Råneå.

Energipris:

 

Kr/MWh (inkl moms)

Öre/kWh (inkl moms)

Sommar (juni-augusti)

356,25

35,625

Vår och Höst

423,75

42,375

Vinter (december-februari)

492,5

49,25

Flödespris:

 

Kr/m3 (inkl moms)

Sep-maj

4,2875

Jun-aug

 0,0

Effektpris:

 

Kr/(kWxår) (inkl moms)

5-25 kW

650

26- kW

Se Företag Råneå