Gå till navigering Gå till innehåll
  • N/A minuter läsning

Småhuskunder Råneå

Fjärrvärmepriset är uppdelat i tre delar:

  1. Fast avgift – Baseras på abonnerad effekt. Se hur din abonnerade effekt ser ut på din faktura.
  2. Energikostnad – Mäts i fjärrvärmecentralen i MWh (1 MWh = 1 000 kWh).
  3. Flödesavgift – Hur mycket fjärrvärmevatten som passerar genom fjärrvärmecentralen. Mäts i fjärrvärmecentralen i m3.

1.  Fast avgift/år

Abonnerad effekt

10 kW

3 475 kr/år

11 kW

3 823 kr/år

12 kW

4 170 kr/år

13 kW

4 518 kr/år

14 kW

4 865 kr/år

15 kW

5 213 kr/år

*) Har du högre abonnerad effekt? Se aktuell prismodell under Företag.

2. Energikostnad 435 kr/MWh (43,5 öre/kWh) inklusive moms

3. Flödesavgift 4,0 kr/m3 fjärrvärmevatten

Exempel: En villa i Råneå använder 20 MWh och 538 m3 fjärrvärme/år. Den har en abonnerad effekt på 10 kW. Detta ger en årskostnad på:

  • Fast avgift: 3 475 kr
  • Energikostnad: 20 x 435 kr/MWh = 8 700 kr
  • Flödesavgift: 538 x 4,0 = 2 152 kr

Totalt: 14 327 kr/år

 

Kundkategori småhus

Årlig förbrukning i MWh

Total kostnad/år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del

15 MWh

11 614

3 475

8 139

20 MWh

14 327

3 475

10 852

30 MWh

21 143

4 865

16 278

40 MWh

28 235

6 531

21 704

*) Vid beräkning av flödesavgifter används faktorn 26,9 m3 fjärrvärmevatten per MWh, vilket är medelvärdet för småhus i Råneå 2017.

Övrig information

Flödesavgiften beräknas genom att mäta hur mycket fjärrvärmevatten som passerar genom fjärrvärmecentralen. Ju bättre anläggning man har, desto mindre vatten behöver passera genom fjärrvärmecentralen för att ge värme, och då blir också flödesavgiften lägre. Håller man anläggningen i bra skick kan man sänka energikostnaden, och får dessutom en anläggning som orsakar färre driftstörningar.

På fakturan kan man se periodens temperaturdifferens (skillnad mellan inkommande fjärrvärmetemperatur och utgående fjärrvärmetemperatur), vilket är en indikation på fjärrvärmecentralens status. Ju högre temperaturdifferens, desto effektivare anläggning. En normal temperaturdifferens vintertid ligger mellan 30-45grader. Större temperaturdifferens är ännu bättre. Sommartid kan dock differensen ligga lägre och ändå vara normal.