Affärsmodell

Som energibolag är Luleå Energi lika mycket en samhällsbyggare som leverantör av samhällsviktiga nyttigheter som el, elnät, värme och kyla, samt bredbandsinfrastruktur. Vår vision är att vara en drivkraft för kund och samhälle där vi leder utvecklingen mot lönsamma produkter och tjänster med ökad kundnytta och minskad påverkan på vår omvärld.