Personalstatistik

En god hantering och överblick av personalstatistik är en viktig faktor för att kunna bedriva ett effektivt och strategiskt hållbarhetsarbete. Luleå Energi upprättar årligen ett personalbokslut som ger en aktuell bild över ett antal personalstrategiska frågor. Detta ger även ett bra underlag för reflektion och planering inför framtiden. Vi ser många vinster av att medarbetare mår bra och orkar med sina arbeten. Friska, utvilade medarbetare som trivs på arbetet kommer att kunna prestera mer för hela organisationen. Ett av våra huvudsakliga mål är att tydliggöra verksamhetsnyttan med ett fungerande, förebyggande och framförallt hållbart personalarbete.