Risk och riskhantering

Luleå Energi-koncernens olika verksamheter är förenade med risker. Inom verksamhetsområdena och koncernen identifieras och värderas dessa risker. Beslut om värdering samt hur riskerna ska hanteras tas av Luleå Energis styrelse och slås fast i olika strategi- och policydokument samt instruktioner för verksamheter och dotterbolag.