VD-ordsfilm

VD-ordsfilm

Vi laddar Luleå för framtiden.

Allt vi gör, varje dag, präglas av en övertygelse om att vi och samhället kan bli ännu bättre imorgon. Att samarbeta är därför nödvändigt. Det krävs ett samspel med kunder, leverantörer, ägare, myndigheter och andra aktörer. Tillsammans laddar vi Luleå för framtiden!

Året i korthet

Framtidens bilar går på el
Februari

Framtidens bilar går på el

Tolv laddbara elbilar stod på startlinjen när årets upplaga av elbilsrallyt "Februarirundan" gick av stapeln från vårt kontor på Porsödalen i Luleå.

Läs mer

 

Framtidens bilar körs på el

I februari gick starten för 2017 års elbilsrally "Februarirundan" av stapeln från Luleå Energis kontor på Porsödalen i Luleå. Rallyt kördes inom fyrkanten under 24 timmar och tolv laddbara bilar stod redo vid startlinjen när startskottet gick.

Elbilsrallyt "Februarirundan" är en del i projektet "Lika bra med CELLER-i" som nyligen fått finansiering inom ramen för EU's Regionala program i norra Norrland och som syftar till att öka hållbarheten i offentlig sektor.
- Syftet med elbilsrallyt är dels att tävla i energiförbrukning och idealtid längs etappsträckorna, men framförallt att visa upp laddbara bilar och lyssna på föredrag om elektromobilitet säger Robert Granström, projektledare för projektet.

Under tre år kommer man att testa att demonstrera hur bra det fungerar med elbilar och laddhybrider på vintern. Metoden för att sprida information är framför allt att, tillsammans med Energibolag och utvecklingskontor i Luleå-regionen, stimulera till dialog om elbilar på arbetsplatser genom kunskap och olika typer av event, däribland elbilsrallyt.

Laddinfrastruktur i Luleå Kommun
Inför starten av rallyt, som kördes inom fyrkanten under 24 timmar, fanns ett antal företag, bilhandlare och privatpersoner på plats hos Luleå Energi för att lyssna på föreläsningar om framtiden för elbilar, laddinfrastruktur för företag och bostadsrättsföreningar, samt Luleå Energis planer för laddinfrastruktur för elbilar i Luleå kommun.
- Under 2017 har vi att placerat ut en semisnabb-laddare i Råneå, Antnäs och utanför Strand-galleria i Luleå, samt en snabbladdare vid Coop på Storheden. Vi har också sökt för att få placera ut fyra semiladdare till inom kommunen, säger Ulf Lindström, Luleå Energi.

Stäng
Sveriges nordligaste solcellspark
Mars

Sveriges nordligaste solcellspark

Beslut om att bygga Luleås första och därmed sveriges nordligaste solcellspark klubbas igenom. En viktig milstolpe för fortsatt utveckling mot att bli ännu mer hållbara.

Läs mer

 

Luleå Energi bygger solkraftspark i Luleå

Luleå Energi har nu fått klart med arrendeavtal för den kommande solkraftsparken i Luleå. Parken kommer att vara belägen vid riksväg 97, strax innan den södra avfarten till Sunderby sjukhus, omfatta drygt 3 000 solpaneler och ha en installerad effekt på 800-1 000 kW.
– Vi är ute med upphandlingen nu och så fort tjälen går ur marken är tanken att vi ska sätta igång med bygget, säger Sofia Antonsen, chef Kund och Utveckling Luleå Energi.

Solpanelerna kommer att vinklas mot söder och ska placeras i rader på stativ som är cirka 1,5–2 meter höga.
- Vi ska använda samma typ av dubbelsidiga solcellspaneler som vi satt upp på vårt eget kontorstak 2016. Det som är speciellt med dessa är att de tar upp sol från båda sidor vilket fungerar väldigt bra på våra nordliga breddgrader, där solljuset reflekteras i snön och solen står lågt. Parken förväntas kunna försörja ca 120 småhus med hushållsel under ett år, säger Sofia.

Luleå brukar dessutom ligga i toppen av solligan varje år och de långa ljusa sommarnätterna genererar mycket energi.
- Vi har testat på vårt eget hus och det är klart att de många soltimmarna på sommaren ger mycket energi, men effekten i februari är lika stor som i juli. Det fungerar oväntat bra och är något som vi nu vill testa i större skala, säger Sofia.

Investeringen är ett sätt att driva samhällsutvecklingen i Luleå framåt.
- Att Luleå Energi som energibolag drar sitt strå till stacken och provar olika typer av hållbar energiproduktion är en viktig del av vårt uppdrag. Solkraft är en del av framtiden och vi ser fram mot att testa det i lite större skala på de villkor som gäller på våra breddgrader här uppe i norr, säger Anneli Sjömark vd på Luleå Energi.

Stäng
Investeringar i skärgården
Juni

Investeringar i skärgården

Vi investerar i skärgårdsnätet och ser till så att våra 5,2 mil sjökablar kan fortsätta att leverera ström till dig. Arbetet fortsätter under 2018 på flertalet öar. 

Kalix Vindkraft
Juni

Kalix Vindkraft

Att arbeta hållbart handlar ibland om att välja bort. Styrelserna för Kalix Vindkraft AB och dess helägda dotterbolag beslutade att försätta bolaget i konkurs.

Läs mer

 

Kalix Vindkraft i konkurs

I juni beslutade styrelserna för Kalix Vindkraft AB och dess helägda dotterbolag, Bottenviken Vind AB, om att försätta bolagen i konkurs. Anledningen till konkursen var främst de låga el- och elcertifikatpriserna som innebär att likviditeten inte var tillräcklig för att kunna driva verksamheterna vidare.

Luleå Energi var den näst största ägaren med en ägarandel på knappt 29 %. Luleå Energis aktieinnehav i Kalix Vindkraft AB har under de senaste åren successivt skrivits ned i sin helhet, ca 14 miljoner kronor.
-Det är mycket tråkigt att Kalix Vindkraft hamnade i den här situationen. Vindkraften har en självklar plats i en hållbar energiproduktion nu och i framtiden. Men, att vara hållbar är också att verksamheter ska gå ihop ekonomiskt och utan likvida medel är det inte möjligt att fortsätta, säger Luleå Energis vd Anneli Sjömark.

Kalix Vindkraft AB har under de senaste åren arbetat hårt för att hitta nya lösningar men de fortsatt låga priserna innebar till sist att ansträngningarna inte räckte.
Det fanns inga fastanställda i Kalix Vindkraft AB respektive Bottenviken Vind AB.

Stäng
Friskvård för ökat välmående
Augusti

Friskvård för ökat välmående

De norrbottniska skogarna är unika i sitt slag. Det sker återkommande aktiviteter för att våra medarbetare ska må bra. Under året fanns möjlighet för alla anställda att delta i bland annat svampkurs och fågelskådning.

Ljussken över Luleå
Oktober

Ljussken över Luleå

Luleå växer och ibland uppstår oväntade situationer. En byggkran nuddade en högspänningsledning inne i Luleå, vilket orsakade en hög smäll, ett kraftigt ljussken och ett omfattande strömavbrott.

Läs mer

 

Strömavbrott orsakat av kranbil

Strax efter kl 21.00 den 25 oktober började det rapporteras om en hög smäll och ett ljust sken som setts över himlen i Luleå.

Skenet berodde på att en kranbil nuddat högspänningsledningen vid bostadsområdet Klintbacken med sin vajer. Detta orsakade ett större strömavbrott där ungefär 5500 kunder blev strömlösa. Ca 50 minuter senare var problemet löst och samtliga kunder hade strömmen åter.
- Vid sådana här incidenter så skulle vi kunna slå på strömmen ännu snabbare än vi gör men det är oerhört viktigt att vi säkerställer att inga obehöriga personer eller vår egen personal är i närheten av ledningen när strömmen slås på, säger Tommy Haapala, chef Luleå Energi Elnät.

Stäng
Unga lär sig om energi
November

Unga lär sig om energi

Tillsammans med Ung Företagsamhet i Norrbotten och Teknikens Hus tas grundskolematerialet Vår energi fram för att lära unga hur energisystemet fungerar.

Läs mer

 

Unga får lära sig mer om energi

Grundskolematerialet Vår Energi ska förklara hur energisystemet fungerar och skapa ett intresse för energibranschen.
– Ett fantastiskt roligt samarbetsprojekt som förhoppningsvis ökar kunskapen hos våra barn och unga och får dem att tänka hållbart och kreativt om framtidens energi, säger Linnea Löfgren, tf regionchef på Ung Företagsamhet i Norrbotten.

I samarbete med Ung företagsamhet i Norrbotten och Teknikens Hus genomför Luleå Energi projektet Vår energi – ett utbildningsmaterial till grundskolan. Materialet ska förklara hur energisystemet i samhället fungerar och få eleverna att fundera över framtidens energi.
– Det är ett jättespännande samarbetsprojekt som kan bidra till att få våra barn och unga att tänka både hållbart och kreativt om framtidens energi, säger Linnea.

Materialet som ska lanseras i början av 2018 innehåller övningar som följer kursplanen inom teknik, fysik och svenska och kommer att finnas tillgängligt för skolor i Luleå att låna från Ung Företagsamhet i Norrbotten.
– Det finns idag bland annat ett läromedel som heter Vårt samhälle som förklarar hur samhället hänger ihop, hur exempelvis ekonomi och demokrati fungerar. Efter att klassen arbetat med Vårt Samhälle, eller något av våra andra läromedel, finns möjligheten att låna Vår Energi för att lära sig om energisystemet, säger Linnea.

I materialet får eleverna bland annat fundera kring framtidens energi, bygga sina egna sol-, vind-, och vattenkraftverk, samt se film om elens och värmens väg till huset.
– Vi tycker att det här är ett superroligt projekt. Dessutom en förutsättning för vår bransch att unga duktiga människor i framtiden intresserar sig för energi och utvecklar nya kreativa lösningar, säger Carina Zolland, chef för Varumärke och Kommunikation på Luleå Energi.

Vill din skola låna materialet är du välkommen att skicka en intresseanmälan till norrbotten@ungforetagsamhet.se

Stäng

Koncernledning

Anneli Sjömark

Anneli Sjömark

VD
Vidar Langås

Vidar Langås

Ekonomichef
Katharina Frank

Katharina Frank

Chef HR & Hållbarhet
Bengt Hietaniemi

Bengt Hietaniemi

Chef Fastighet & Försörjning
Sofia Antonsen

Sofia Antonsen

Chef Kund & Utveckling
Tommy Haapala

Tommy Haapala

Chef Elnät
Magnus Johansson

Magnus Johansson

Chef Värme & Kyla
Carina Zolland

Carina Zolland

Chef Varumärke & Kommunikation
Patrik Andersson

Patrik Andersson

Chef Elhandel

Koncernstyrelse

Jens Lundqvist (s)

Jens Lundqvist (s)

Ordförande
Stina Blombäck

Stina Blombäck

Ledamot - extern opolitisk
Peter Bergström (m)

Peter Bergström (m)

Ledamot
Bernt Grahn

Bernt Grahn

Ledamot - extern opolitisk
Erland Spiik (s)

Erland Spiik (s)

Ledamot
Maria Johansson Berg (s)

Maria Johansson Berg (s)

Ledamot
Martina Koivuranta Sandmarker (m)

Martina Koivuranta Sandmarker (m)

Ledamot
Daniel Kågström

Daniel Kågström

Personalrepresentant
Ann-Helene Willberg

Ann-Helene Willberg

Personalrepresentant

Våra verksamhetsområden

Värme och Kyla Elnät Elhandel Kund och Utveckling Bioenergi Lunet

Värme och Kyla Värme och Kyla

Värme och Kyla

Fjärrvärme är ett smart sätt att återanvända överskottsenergi som annars skulle ha gått förlorad. Luleå Energi har tillsammans med SSAB ett gemensamt kraftvärmeverk som använder de brännbara överskottsgaserna från industrin för att tillverka värme och el. Nästan alla fastigheter och företag i Luleå som har möjlighet är anslutna till fjärrvärmenätet. Vi på Luleå Energi jobbar dagligen med att underhålla och bygga ut nätet. Allteftersom uppgraderar vi våra kunders anläggningar för maximalt utbyte av sin fjärrvärme samtidigt som vi installera nya kunder.

Under 2017 har vi infört en ny prismodell för våra stora kunder i Luleå. Prismodellen ger kunderna större möjlighet till att effektivisera sin egen energiförbrukning. Vi bygger också ut nätet för fjärrkyla, baserad på frikyla från Luleälvens vatten. Som användare ges du möjlighet till minskad energiförbrukning och minskade utsläpp, jämfört med traditionella metoder för kylning.

Värme och Kyla
 

          Kort om:

 • Utfasning av fossil olja. En ny biooljeeldad panncentral har projekterats och möjligheten till konvertering från fossil olja till träpulver/pellet i befintlig anläggning har undersökts.
 • Fortsatt konkurrenskraftiga priser. Vi har Sveriges lägsta fjärrvärmepris enligt prisundersökningen Nils Holgersson.
 • Fjärrkyla: Vår satsning på fjärrkyla fortsätter. Ett viktigt komplement till fjärrvärme för stora kunder.

         Framtida prioriteringar:

 • Utfasning av fossila bränslen. Målbilden är att spetslasten i fjärrvärmesystemet ska vara helt fossilfri till 2030. Detta genom att ersätta fossil olja med förnyelsebar eller återvunnen energi.
 • Ny generation fjärrvärme. Vi genomför ett pilotprojekt för att bland annat förbereda värmesystemet för en mer lågvärdig återvunnen energi.
Elnät

Elnät

Elnät

Elnätet blir allt viktigare i takt med att människors behov av och nyttjande av el förändras. Allt mer elektronik kopplas in, fler tjänster för energistyrning utvecklas och allt fler vill producera egen, förnybar el.

Utvecklingen mot elfordon ökar vilket bedöms komma att ställa högre krav på elnätets tålighet vid högre belastning, framförallt på landsbygden. Luleå Energi har ett väl underhållet och robust elnät med hög leveranssäkerhet och som i hög grad är automatiserat. Utvecklingen går mot en allt mer digitaliserad och effektiviserad drift av elnätet där vi som elnätsbolag kan öka leveranskvaliteten till dig som kund ytterligare.

      Kort om:

 • Leveranssäkerhet. Under året har det inte förekommit några avbrott längre än 12 timmar, varpå det inte utgick några kostnader för avbrottsersättning.
 • Strategiskt planerat underhåll. Under året har vi genomfört vädersäkring och automatisering av landsbygds- och skärgårdsnätet parallellt med stadsnära områden. Den totala omfattningen är 26 km ny markkabel och isolerad luftledning.

      Framtida prioriteringar:

 • Smarta elmätare. För att uppfylla kund- och myndighetskrav har vi fullt fokus på att förnya vårt mätarbestånd. Under året har vi bytt ut 762 mätare och 2 518 kvarstår till 2018.
 • Ökad tillväxt i kommunen. Vi arbetar med långsiktig strategisk nätplanering genom att fortsätta bygga ett robust elnät för befintliga och kommande kunder, oavsett behov.
 

Elhandel Elhandel

Elhandel

Omställningen på elmarknaden, där kunderna blir allt mer delaktiga som producenter och inte bara konsumenter, är en stark och omvälvande trend. Så också utveckling av förnybar elproduktion och att använda el på rätt sätt för maximal kund- och miljönytta. Elenergi kommer att bli en allt viktigare energikälla när fossila energislag ska fasas ut.

Luleå Energi elhandel säljer 100 procent miljömärkt el från vattenkraft utan extra kostnad till våra privatkunder. Ett led i Luleå Energis ambition att ta ansvar och driva utvecklingen mot ett uthålligt energisystem. Genom nära och proaktiva kundrelationer kan vi bidra till att hjälpa dem minska sitt elbehov och därmed spara både pengar och miljö.

Elhandel
 

      Kort om:

 • Energistyrning. Fortsatt utveckling av tjänster och styrning av energianvändning för både företag och privatpersoner.
 • ISO-certifiering. Under året har miljöledningssystemet ISO 14001 förnyats helt utan anmärkningar.

      Framtida prioriteringar:

 • Nordisk slutkundsmarknad. Den framtida marknadsmodellen innebär att kunderna får en kontakt för elhandel och elnät. Detta kommer att innebära att service och värdeskapande blir ännu viktigare.
 • Utveckla kundmervärden. Vi fortsätter att utforma samverkansformer där vi själva, och i samverkan med andra, kan utveckla nya sätt att skapa mervärden åt våra kunder.
Kund och Utveckling

Kund och Utveckling

Kund och Utveckling

Luleå Energi utvecklar olika tjänster och produkter som hjälper kunderna att förenkla och effektivisera sitt energianvändande. Vi vill att privatpersoner ska kunna leva ett bekvämt liv och att företag ska kunna fokusera på sitt uppdrag. Servicetjänsten TryggVärme samt energideklarationer och energianalyser är några exempel.

Affärsområdet Tjänster driver också projekt- och produktutveckling och samverkar med externa partners för att utveckla morgondagens energilösningar, som laddstationer för elbilar och solcellspaket för mikroproduktion.

      Kort om:

 • Laddstationer för elbilar. Idag finns det totalt åtta publika laddstationer i Luleå kommun, varav sju installerades under 2017. Totalt antal tankad el från dessa sju uppgår under året till 7 684 kWh.
 • Solklart. Under året har ett nyckelfärdigt solcellspaket lanserats. Paketet erbjuds till både privat- och företagskunder och kan skräddarsys efter kundens egna önskemål.
 • Ladda hemma. En ny tjänst för laddning av elbilar hemma har laserats under 2017. I tjänsten ingår både laddbox och installation av behörig elektriker.

      Framtida prioriteringar:

 • Solkraftspark. Projektering av en av världens nordligaste solkraftsparker. Parken kommer ha en installerad effekt på 800-1 000 kW vilket motsvarar hushållsel för ungefär 120 småhus under ett år.
 • Personalbilar. Tillsammans med Luleå kommun ser vi över möjligheten till att kunna erbjuda alla anställda laddbilar och laddhybrider som så kallade personalbilar.
 

Bioenergi Bioenergi

Bioenergi

Bioenergi i Luleå tillverkar bränslepellets av FSC-certifierad skogsråvara från lokala producenter. Pelletsen torkas med värme från SSAB:s och Luleå Energis samägda bolag LuleKraft, som producerar fjärrvärmen i Luleå. Bioenergi är en av Sveriges största pelletstillverkare och ägs till 91 procent av Luleå Energi AB och 9 procent av SCA Energy AB.

Marknaden för bränslepellets är sedan många år satt under stark press med överproduktion och höga råvarupriser. Trots tuffa marknadsvillkor är biobränsle fortsatt en viktig faktor för EU:s mål om 20 procent förnybar energi till 2020.

Bioenergi

      Kort om:

 • Produktionsrekord. Årets produktion av träpellets stannade på 97 593 ton.
 • Miljömärkning. Vår certifiering av miljömärkningen En Plus A1 har under året reviderats och godkänts.
 • Installation av ny pelletspress. En ny pelletspress med tillhörande styrsystem har installerats under året.

      Framtida prioriteringar:

 • Kostnadseffektivitet. Framtidens fokus ligger på att bibehålla en kostnadseffektiv och stabil pelletsproduktion.
Lunet

Lunet

Lunet

Lunet är en stadsnätsoperatör som levererar infrastruktur för fiber och bredband och ägs av Luleå Energi AB och bostadsföretaget Lulebo AB till hälften vardera. Uppgradering och utbyggnad av nätinfrastruktur och ökade driftsäkerhetskrav har stor nationell prioritet, styrt av marknadsefterfrågan och myndigheters beslut. I regeringens bredbandsstrategi anges bland annat att 95 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s till år 2020.

Krav på förbättrad prestanda och driftsäkerhet är en konsekvens av att allt fler samhällsviktiga funktioner blir digitala och påverkas allvarligt i händelse av driftstörningar. Även allt fler nyttofunktioner som molntjänster, sakernas internet och smarta hem ställer högre krav på tillgänglighet och driftsäkerhet.

      Kort om:

 • God försäljning. Försäljningen under året har varit rekordhög vilket innebär att 1200 fiberanslutningar väntar på utförande under 2018.
 • Uppgradering av leveransplattform. Under året, med fortsättning 2018, uppgraderar vi hela vår aktiva leveransplattform. Samtliga 20 000 hushåll har då tillgång till tjänster som uppfyller nationella bredbandsstrategins krav på kapacitet.

      Framtida prioriteringar:

 • Ökat fokus på samverkan. Vi fortsätter att jobba med flera strategiska samverkanskonstellationer för att möta kundernas och myndigheternas krav. Säkerhet, leveranssäkerhet och tillgänglighet är prioriterade områden.
 • Sambyggnad. Tillsammans med andra aktörer arbetar vi med samförläggning av infrastruktur för effektivt nyttjande av resurser.