VD-ordsfilm

VD-ordsfilm

Vi laddar Luleå för framtiden

Allt vi gör, varje dag, gör vi för att vi tror att samhället kan bli ännu bättre imorgon. Tillsammans med andra aktörer, myndigheter, beslutsfattare och våra kunder fortsätter vi att utveckla möjligheter för framtiden av en enkel anledning – den kommer snart.

Året i korthet

Säkrad fjärrvärme för Luleåborna
Fortsatt återvinning

Säkrad fjärrvärme för Luleåborna

Luleå Energi och SSAB har kommit överens om att fortsätta återanvända och ta tillvara på restgaser från stålindustrin. Samarbetet omfattar även gemensam utveckling för att ännu bättre ta hand om olika typer av överskottsvärme.

Sveriges nordligaste solkraftspark
Energi från solen

Sveriges nordligaste solkraftspark

Luleås första solkraftspark står klar. Med dubbelsidiga solcellspaneler vill vi ta tillvara på de unika möjligheter som det nordliga klimatet erbjuder med snöreflektion och ljusa sommarnätter.

Odling av restvärme från samhället
Ta tillvara på det som blir över

Odling av restvärme från samhället

För att bidra till en hållbar livsmedelsproduktion i framtiden har vi initierat ett projekt för att konkretisera hur man med hjälp av restvärme från samhället ska kunna odla grönsaker, året om.

Fortsatt utbyggnad av laddinfrastruktur
Framtidens bilar går på el

Fortsatt utbyggnad av laddinfrastruktur

Om dagens fossila fordon ska kunna fasas ut krävs att fler laddstationer för elbilar. Luleå Energi fortsätter att satsa på laddinfrastruktur i kommunen, framför allt genom olika typer av destinationsladdare.

Fjärrkyla direkt från Luleälven
Som fjärrvärme fast tvärtom

Fjärrkyla direkt från Luleälven

Luleå har redan ett väl utbyggt fjärrvärmesystem. I takt med en ökad efterfrågan på komfortkyla byggs nu även nätet för fjärrkyla ut i de centrala delarna av Luleå där behovet är som störst.

Bioolja från växtriket
Investeringar för minskad klimatpåverkan

Bioolja från växtriket

Vi fortsätter att minska vår egen klimatpåverkan. Bland annat genom investering i en biooljepanna som ytterligare ska minska spetslasten i fjärrvärmeproduktionen.

Byter klotter mot konst
Bidra till en förskönad stadsbild

Byter klotter mot konst

Vi uppför olika typer av konstnärliga uttryck på nät- och fördelningsstationer runt om i Luleå. Genom projektet hoppas vi att klottret ska minska på samma gång som vi bidrar till att försköna stadsbilden.

Reinvestering i fjärrvärmenätet
Trygga värmeleveranser

Reinvestering i fjärrvärmenätet

För att även i framtiden kunna garantera en säker och trygg värmeleverans görs ombyggnationer av fjärrvärmenätet. Genom att byta ut gamla ledningar får vi bättre kontroll och övervakning i nätet.

Koncernledning

Anneli Sjömark

Anneli Sjömark

VD
Vidar Langås

Vidar Langås

Ekonomichef
Katharina Frank

Katharina Frank

Chef HR & Hållbarhet
Bengt Hietaniemi

Bengt Hietaniemi

Chef Fastighet & Försörjning
Sofia Antonsen

Sofia Antonsen

Chef Kund & Utveckling
Tommy Haapala

Tommy Haapala

Chef Elnät
Magnus Johansson

Magnus Johansson

Chef Värme & Kyla
Carina Zolland

Carina Zolland

Chef Varumärke & Kommunikation
Patrik Andersson

Patrik Andersson

Chef Elhandel

Koncernstyrelse

Jens Lundqvist (s)

Jens Lundqvist (s)

Ordförande
Stina Blombäck

Stina Blombäck

Ledamot - extern opolitisk
Peter Bergström (m)

Peter Bergström (m)

Ledamot
Bernt Grahn

Bernt Grahn

Ledamot - extern opolitisk
Erland Spiik (s)

Erland Spiik (s)

Ledamot
Maria Johansson Berg (s)

Maria Johansson Berg (s)

Ledamot
Martina Koivuranta Sandmarker (m)

Martina Koivuranta Sandmarker (m)

Ledamot
Mikael Ek

Mikael Ek

Personalrepresentant
Ann-Helene Willberg

Ann-Helene Willberg

Personalrepresentant