VD-ord

VD-ord

"Är energibranschen moderskeppet för alla andra branscher?"

Ja, när det kommer till andra branschers möjlighet att ställa om och bli fossilfria så är det så. För just den utmaningen bygger på tillgången till ren energi. Energifrågan är därför inte bara avgörande för Sverige, utan påverkar hela världens framtid. Vi jobbar med en av vår tids stora utmaningar. Det är en kittlande känsla att få vara med och ta sig an möjligheterna och skapa lösningar för en lång tid framöver. Med det kommer också ett stort ansvar, att göra det så klokt vi kan med tanke på kommande generationer. Samhällsutmaningen handlar om att bli hållbar på lång sikt. Naturligtvis att använda ny teknik, lita på digitalisering och att investera och bygga nytt. Men vad gör vi då med allt befintligt? Saker som är byggda i en annan tid under andra förutsättningar - byggnader, infrastruktur och industrier? Saker som är byggda för att hålla 40, 50, 100 år eller mer. Samhällsutmaningen handlar minst lika mycket om att bli långsiktigt hållbara genom att använda och utveckla det vi redan har runt omkring oss. Och, ibland kan vi också komma en bra bit på vägen genom att ändra vårt beteende för att bli mer hållbara. Det befintliga energisystemet i Luleå är en symbios mellan el och till största delen återvunnen värme. Ett smart energisystem som genom åren har anpassats och utvecklats utifrån de lokala förutsättningar som finns just här i vår kommun. Och utvecklingen fortsätter för att vi till 2030 ska bli helt fossilfria. Inget av det här hade varit möjligt utan samarbete och tillit. Att se till helheten och arbeta tillsammans - samhälle, kunder, näringsliv och energibolag. Allt hänger ihop.

Året i korthet

Superladdare i Luleå
Laddinfrastruktur

Superladdare i Luleå

Luleå Energi och Scania har byggt en superladdare för eldrivna fordon i Luleå. Laddstationen har en installerad effekt på 175 kW och kan ladda såväl tunga transportfordon som personbilar. I och med den höga effekten blir det den nordligaste publika laddstationen av sitt slag i Sverige.

Vi bidrar till ett attraktivt Luleå
Luleå kommuns vision 2050

Vi bidrar till ett attraktivt Luleå

I samband med de investeringsprojekt som Luleå Energi gör läggs stort fokus på att genomföra dessa i linje med Luleå kommuns "vision 2050", och de mål som i den är uppsatta om ett attraktivt och hållbart Luleå. Under 2019 har bland annat planerna för ombyggnation av en fördelningsstation i centrum diskuterats. En av de tänkbara placeringarna är trekanten-parkeringen där Luleå Energi tagit fram en visionsskiss över hur området skulle kunna se ut och fungera som en mötesplats för Luleåborna om projektet blir verklighet.

Resurser till Roslagen
Elsamverkan

Resurser till Roslagen

Under nyår drog stormen Alfrida in över landet och lämnade efter sig stora skador på skog och infrastruktur, främst kring Upplandskusten. Elsamverkan är elbranschens frivilliga organisation som vid större störningar ska se till så att kunderna på snabbast möjliga sätt får tillbaka strömmen. Luleå Energi Elnät var ett av elnätsföretagen som skickade resurser för att hjälpa till med reparationen av elnätet.

Odling av restvärme från samhället
Ta tillvara på det som blir över

Odling av restvärme från samhället

För att bidra till en hållbar livsmedelsproduktion i framtiden har vi initierat ett projekt för att konkretisera hur restvärme från samhället kan användas för att odla grönsaker, året om.

Energilager till Luleå
Lagra energi

Energilager till Luleå

För att minska utsläpp av koldioxid och ytterligare öka leveranssäkerheten i fjärrvärmenätet planerar Luleå Energi för att bygga ett gigantiskt energilager i form av en ackumulatortank i Luleå.

Reinvestering i fjärrvärmenätet
Trygga värmeleveranser

Reinvestering i fjärrvärmenätet

För att även i framtiden kunna garantera en säker och trygg värmeleverans görs ombyggnationer av fjärrvärmenätet. Genom att byta ut gamla ledningar får vi bättre kontroll och övervakning i nätet.

Konst som sommarjobb
Bidra till en förskönad stadsbild

Konst som sommarjobb

För att stävja klotter, ge ungdomar ett meningsfullt arbete, samt försköna det publika rummet anställde Luleå Energi sex konstintresserade ungdomar som fick i uppgift att måla tre av företagets nätstationer som sitt sommarjobb.

Fjärrkyla direkt från Luleälven
Som fjärrvärme fast tvärtom

Fjärrkyla direkt från Luleälven

Luleå har redan ett väl utbyggt fjärrvärmesystem. I takt med en ökad efterfrågan på komfortkyla byggs nu även nätet för fjärrkyla ut i de centrala delarna av Luleå där behovet är som störst.

Koncernledning

Anneli Sjömark

Anneli Sjömark

VD
Vidar Langås

Vidar Langås

Ekonomichef
Katharina Frank

Katharina Frank

Chef HR & Hållbarhet
Bengt Hietaniemi

Bengt Hietaniemi

Chef Fastighet & Försörjning
Sofia Antonsen

Sofia Antonsen

Chef Kund & Utveckling
Daniel Agrér

Daniel Agrér

Chef Elnät
Magnus Johansson

Magnus Johansson

Chef Värme & Kyla
Carina Zolland

Carina Zolland

Chef Varumärke & Kommunikation
Patrik Andersson

Patrik Andersson

Chef Kund & Affärer

Koncernstyrelse

Jens Lundqvist (s)

Jens Lundqvist (s)

Ordförande
Dan Ankarholm (sjvp)

Dan Ankarholm (sjvp)

Ledamot
Peter Bergström (m)

Peter Bergström (m)

Ledamot
Omar Jakobsson (s)

Omar Jakobsson (s)

Ledamot
Andreas Skarvö (m)

Andreas Skarvö (m)

Ledamot
Maria Johansson Berg (s)

Maria Johansson Berg (s)

Ledamot
Kjell Eriksson (c)

Kjell Eriksson (c)

Ledamot
Thomas Olofsson (L)

Thomas Olofsson (L)

Ledamot
Gunnar Eikeland

Gunnar Eikeland

Extern ledamot
Mikael Ek

Mikael Ek

Personalrepresentant
Ann-Helene Willberg

Ann-Helene Willberg

Personalrepresentant