Elinstallatör - föranmälan/färdiganmälan

Information till Elinstallatörer

I många år har det blivit en praxis att fasadskåpet sätts upp på en tillfällig "byggställning" för att nyttjas som "byggström" under husbyggnationen. Vi själva har uppgett detta förfarande till kunder och installatörer under många år. Främsta orsaken till detta är att kunden inte behöver "hyra" en byggströmscentral. Tanken var att vi ansluter fasadskåpet och mätaren med några extra meter kabel, installatören ska då kunna flytta skåpet till den permanenta placeringen på tex fasaden.

När vi har gjort på detta sätt måste vi åka ytterligare en gång till kunden för att sätta upp kabelskyddet. Detta innebär ökade kostnader för oss och som i slutändan påverkar alla övriga kunder vilket inte är acceptabelt.
Luleå Energi Elnät har därför beslutat att vi inte kommer att acceptera tillfälliga byggställningar för fasadskåpet dvs nu ska skåpet anslutas endast på sin permanenta placering.

Där detta inte är möjligt hänvisar vi till våra "byggkraftskåp", information hittar du här.

Elinstallatör

För att du ska kunna anmäla arbeten inom vårt nätområde måste du vara behörig elinstallatör samt ha gjort en registreringsanmälan. Detta kan du göra på blanketten under rubriken "Registreringsanmälan". Ansökan om inloggning görs via formuläret längst ned på sidan.

Registreringsanmälan

För att anmäla arbeten inom vårt nätområde måste du vara behörig elinstallatör. Anmälan görs på blanketten:

Frågor? Ring Planeringsgruppen på Luleå Energi Elnät 0920-26 44 00.

Logga in

Systemkrav för att logga in är Internet Explorer 9 eller senare, Chrome eller Firefox. Har du redan en användare kan du logga in här

Är du osäker på hur installatörswebben fungerar? Läs mer här.