BörsEl

Det är tillgång och efterfrågan som styr prisbilden på elbörsen Nord Pool. Exempelvis ger välfyllda vattenmagasin och perioder av låg elanvändning i Sverige ett lågt spotpris, medan hög efterfrågan på energi och produktionsbortfall driver upp dagspriset.

Ofta billigast på lång sikt

Historiskt sett är BörsEl ofta det billigaste avtalet över tiden, men priserna på el kan variera kraftigt. Därför är det förenat med viss risk att handla på elbörsen. Samtidigt finns möjligheten att köpa el till riktigt låga priser eller vänta med att binda elpriset till en fördelaktigare tidpunkt.

Säkringsstorlek avgör avtalsform

Priset på BörsEl sätts utifrån Nord Pools spotpris per månad som vägs mot våra kunders totala förbrukningsvolym eller avräknat timme för timme beroende på anläggningens säkringsstorlek. Eftersom BörsEl löper månadsvis är ni fri att vid varje månadsskifte gå över till någon av Luleå Energis övriga avtalsprodukter. Vi rekommenderar er som väljer BörsEl att vara aktiv och själv följa med på börsen. Ni tar en kalkylerad risk – men får också chans att göra en riktigt bra affär.

Mer information och offert

Beställ offert här nedan eller kontakta någon av våra säljare för mer information.

Företagsinformation

Kontaktperson

Övrig information

Önskar leveransstart

Är intresserad av

  • Bifoga din timvärdesstatistik

  • Din webbläsare har inte Flash-, Silverlight- eller HTML5-stöd.

Något gick fel var vänlig kontrollera formuläret och försök igen.

Tack, din offertförfrågan är nu skickad.