MiljöEl

Som kund till Luleå Energi kan du göra en god gärning för miljön. Du kan välja bland olika ursprungsmärkningar, som VattenEl, VindEl eller Bra Miljöval.

EPD står för Environment Product Declaration och innebär att elströmmen är certifierad enligt ISO 14025. När det gäller Bra Miljöval är det Svenska Naturskyddsföreningen som är garant för elens miljöriktighet.

Välj MiljöEl

Ett naturligt val för minskade koldioxidutsläpp

Att välja MiljöEl är inte en kostsam historia. VattenEl EPD från Luleälven är mest populär. Vill du hellre välja en annan ursprungsmärkning så erbjuder vi VindEl och Bra Miljöval.

VattenEl kostar 1,0 öre/kWh, VindEl kostar 1,5 öre/kWh medan du betalar 2,0 öre/kWh extra för el märkt med Bra Miljöval.

Gör ditt eget val

VattenEl EPD - EPD ger besked om resursförbrukning, utsläpp, avfall, återvinning och mark­användning för varje kilowattimme el som produceras. Den gör det möjligt att jämföra olika produkters miljöegenskaper i ett livscykelperspektiv.

VindEl - VindEl produceras enbart från svenska vindkraftverk. El från vindkraft har också låga utsläpp av koldioxid och därmed en låg miljöpåverkan.

Bra Miljöval - Bra Miljöval innebär att elen endast kommer från förnybara källor, dvs vatten­kraft, biobränslen, vindkraft och solenergi enligt Naturskyddsföreningens hårda miljökrav. Exempel på sådana krav är att vattenkraft inte får torrlägga vattendrag, vindkraft inte får stå i känsliga naturområden och biobränslen måste komma från kontrollerade skogsbruk som tar hänsyn till biologisk mångfald.

Pris för MiljöEl

  20 000 kWh 100 000 kWh 250 000 kWh
VattenEl EPD 1,0 öre/kWh 200 kr/år 1000 kr/år 2 500 kr/år
VindEl 1,5 öre/kWh 300 kr/år 1 500 kr/år 3 750 kr/år
Bra Miljöval 2,0 öre/kWh 400 kr/år 2 000 kr/år 5 000 kr/år

* Priser exklusive moms

Välj MiljöEl

Här kan du på ett enkelt sätt komplettera ditt elhandelsavtal med MiljöEl och på så sätt vara med och bidra till att mer förnybar el produceras.

Ett villkor är att du måste ha ett gällande elhandelsavtal med Luleå Energi.

Fyll i nedanstående formulär och skicka in till oss så ser vi till att du får MiljöEl för de elhandelsavtal du har med Luleå Energi. OBS! Du kan bara välja ett tillägg, VattenEl EPD, VindEl eller Bra Miljöval.

Jag är redan kund och vill beställa...

Kunduppgifter

Tack!