Fjärrkyla

Fjärrkyla

Fjärrkyla är ett system för att försörja fastigheter med kyla för komfort- eller processbehov och distribueras från en central anläggning. Fjärrkyla fungerar med andra ord efter samma princip som fjärrvärme, fast tvärtom. Och precis som fjärrvärme kan fjärrkyla utvinnas på flera olika sätt. En smart och miljövänlig teknik är frikyla, där man nyttjar naturliga temperatursänkor, till exempel sjöar och vattendrag, berggrund och snömagasin. Fjärrkylan i Luleå kommer från Luleälvens kalla vatten.

Fjärrkyla är enkelt, tryggt och hållbart

Fjärrkyla ger många fördelar jämfört med att äga och drifta en egen kylanläggning.

  • Du behöver avsätta betydligt mindre utrymme än för en egen kylanläggning.
  • Du slipper kylkompressorernas buller och vibrationer.
  • Du slipper dyr service och underhåll genomfört av behörig kyltekniker.
  • Du behöver inte utföra lagstadgad miljöanmälan, kontroll och dokumentation.
  • Du får en hög tillförlitlighet och bekymmersfri drift.
  • Du får en energieffektiv och miljövänlig komfortkyla.
  • Du kan skräddarsy investeringsupplägget utifrån behov.

Vi hjälper dig att hålla huvudet kallt!

Vill du veta mer om fjärrkyla och få förslag på hur vi kan hjälpa dig att få en enkel, trygg och hållbar kyllösning? Kontakta oss! Ring 0920-26 44 00 eller mejla till fjarrkyla@luleaenergi.se

Läs våra allmänna avtalsvillkor här (pdf).