Fjärrvärme

Fjärrvärme

Fjärrvärmen är en billig och trygg uppvärmningsmetod. Luleå Energis pris är lägst i Sverige och förutsättningarna är goda för att Luleåborna även i framtiden ska ha låga och stabila fjärrvärmepriser.

Fjärrvärmen i Luleå produceras i huvudsak i kraftvärmeverket Lulekraft AB, ett företag samägt av SSAB och Luleå Energi. Bränslet är brännbar överskottsgas från SSAB Tunnplåts ståltillverkning. Kraftvärmeverket har en kapacitet på 200 MW värme och närmare 100 MW el.

I och med det nära samarbetet producerar Lulekraft ca 90 procent av den värme som vi levererar till våra kunder. Under 2007 tecknades ett avtal mellan Luleå Energi, LuleKraft och SSAB gällande leveransen av gas och värme. Avtalet, som sträcker sig t.o.m. 2022, reglerar bland annat kostnader för produktion och leverans av värme.

Luleå Energi har också fyra egna stora panncentraler (totalt 350 MW) i reserv som kan ersätta kraftvärmeverket vid eventuella driftstopp, samt fungerar som spetslastanläggningar vid riktigt kall väderlek. Dessa är belägna inom Aronstorp, Bergnäset, Gammelstad och Porsön. Bränslet i panncentralerna är överskottsgas, pellet, el och olja. Fjärrvärmen transporteras via 40 mil långa ledningar.

I Luleå har 31 000 hushåll fjärrvärme.

Läs också om fjärrvärmen i Råneå.