Priser och avtalsvillkor

Nedan hittar du aktuella priser och mer information om vår prissättning samt våra almänna avtalsvillkor som gäller för både Luleå och Råneå.

Prisförändring fjärrvärme från 1 januari 2020
På Luleå Energi är vi stolta över vårt konkurrenskraftiga fjärrvärmepris, vilket är till stor nytta för våra kunder. Värmen köper vi från det samägda bolaget LuleKraft och denna kostnad prisjusteras varje år enligt avtalet, vilket påverkar vår justering av fjärrvärmepriset. Något som också påverkar priset är våra övriga produktionskostnader, underhåll och investeringar – allt för att vår fjärrvärme även fortsättningsvis ska vara det enkla och bekväma alternativet för dig som kund.

Priser Luleå

Priser Luleå 2019

Priser Luleå 2020

Prisjusteringar 2020
Höjningen motsvarar ca 3,0 % av de totala fjärrvärmekostnaderna.

Energipris

  kr/MWh (exkl moms) Prisökning (kr/MWh)
Sommar 154 4
Vår och höst 201 10
Vinter 322 10

Flödespris

  Kr/m3 (exkl moms) Prisökning (kr/m3)
Vinter, vår, höst 3,16 0,16
Sommar 0 0

Effektpriset är oförändrat.

Priser Råneå

Priser Råneå 2019

Priser Råneå 2020

Prisjusteringar 2020
Höjningen motsvarar ca 3,0 % av de totala fjärrvärmekostnaderna.

Energipris

  kr/MWh (exkl moms) Prisökning (kr/MWh)
Sommar 274 13 
Vår och höst 325 15
Vinter 378 18

Flödes- och Effektpriset är oförändrat.

Allmänna avtalsvillkor

Våra allmänna avtalsvillkor kan du läsa här.