Personlig kontakt

Elhandel

Urban Svanberg

Säljare elhandel
Telefon: 0920-26 44 12
E-post

Magnus Tillqvist

Säljare elhandel
Telefon: 0920-26 44 10
E-post

Fredrik Carlsson

Säljare elhandel
Telefon: 0920-26 44 08
E-post


Värme och Kyla

Thomas Öhlund

Telefon: 0920-26 44 75
E-post

Johan Välimäki

Telefon: 0920-26 44 18
E-post

Företagstjänster

Andreas Andersson

Telefon: 0920-26 45 26
E-post

Pirjo Estola

Telefon: 0920-26 44 31
E-post

Elnät

Karl Drugge

Chef Investeringar
Telefon: 0920-26 44 62
E-post

Christer Holmberg

Chef Drift och underhåll
Telefon: 0920-26 44 90
E-post