Nyheter

Fortsatt medlemskap i prisdialogen

För tredje året i rad har Luleå Energi blivit beviljade medlemskap i Prisdialogen. Prisdialogen är en modell framtagen av Riksbyggen, Sveriges Allmännytta (tidigare SABO) och Energiföretagen Sverige för att stärka kundens ställning och åstadkomma en rimlig, förutsägbar och stabil prisändring på fjärrvärmen.

Under 2019 har Luleå Energi bjudit in de största fjärrvärmekunderna samt kundorganisationer så som fastighetsägarna och Villaägarna till att delta i vår prisdialog. Vid samrådsmöten har vi tillsammans diskuterat kommande utmaningar, färdplan mot fossilfritt 2030 och så klart – fjärrvärmepriset.

Prisjusteringen inför 2020 är 3% för näringsidkare och privatkunder i Luleås fjärrvärmenät. Bedömningen i nuläget är att prisökningar för 2021 och 2022 kommer att ligga på 3-4%. Fullständiga prislistor finns att tillgå här.

För mer information om Prisdialogen, besök www.prisdialogen.se