Nyheter

Statliga myndigheten Svenska Kraftnät justerar avgifter för 2021

Myndigheten Svenska kraftnät (även förkortat SvK) höjde sina avgifter från 1 januari 2021. Vi justerar därför priset med 0,22 öre/kWh exkl. moms för våra företagskunder. Höjningen på 0,22 öre/kWh exklusive moms kommer adderas i det totala elhandelspriset motsvarar ca 220 kr per år exkl. moms vid 100 000 kWh/år.

Svenska Kraftnät, är den myndighet som äger det svenska stamnätet och ansvarar för att Sveriges elöverföringssystem är säkert. De styr och övervakar Sveriges elsystem dygnet runt för att säkerställa systemdriften. Kostnaderna för drift och underhåll läggs på elpriset för alla elkunder i Sverige. Nu höjs den så kallade förbrukningsenergiavgiften, som är till för att säkerställa att inmatning och uttag av el alltid är i balans.

Varför höjs förbrukningsenergiavgiften?

Anledningen till höjningen beror på omställning av kraftsystemet som görs tillsammans med de nordiska och europeiska systemoperatörerna. Omställningen innefattar bland annat en ny nordisk balanseringsmodell och nya och förändrade systemdrifttjänster. De här förändringarna medför ökade kostnader och därmed också högre avgifter under de kommande åren. Åtgärden gör elmarknaden mer effektiv och säker i framtiden.

För vem höjs förbrukningsenergiavgiften?

I våra avtalsvillkor omfattas denna typ av avgiftshöjning. Luleå Energi väljer lika tidigare att inte justera för privatkunder som redan ingått ett fastprisavtal. Avgiften ingår i elpriset och är inte specificerad på fakturan. Har du timprisavtal syns dock SvK avgiften på en egen rad.

Men Svenska Kraftnäts avgifter finns ju även i mitt elnätsabonnemang?

Svenska Kraftnät har flera olika avgifter, vissa av avgifterna läggs på elförbrukningen och andra på elnätet. Avgifterna för elnätet skall främst täcka utbyggnaden av stamnätets ledningar och kraftstationer.