Elavtal för medlemmar

HSB-föreningar med medlemspris

Du som är medlem i någon av följande regionala HSB-föreningar kan teckna Luleå Energis förmånliga elavtal.

HSB