BörsEl

Med BörsEl-avtal får du ett rörligt elpris som kommer att variera i takt med förändringarna på den nordiska elbörsen Nord Pool.

På Nord Pool går priserna upp och ner beroende på tillgång och efterfrågan – precis som på en aktiebörs. Nord Pools spotpris per månad vägs mot våra kunders totala förbrukningsvolym. Du får s.k. volymägt spotpris, plus ett påslag. Väljer du BörsEl kan du när som helst byta avtalsform till nästkommande månadsskifte.

Teckna avtal

BörsEl följer priset på den nordiska elbörsen

Det är den nordiska elbörsen Nord Pool som bestämmer priset på BörsEl. Du betalar månadsvis Luleå Energis inköpspris som följer elbörsens utveckling.

Till spotpriset tillkommer vårt påslag på 2,90 öre/kWh, fast avgift om 30 kr/månad, elcertifikatavgift, energiskatt och moms. Observera att nätavgift från ditt lokala elnätföretag tillkommer. Elcertifikatpriset är tillsvidare 4,98 öre/kWh exklusive moms.

Rabatt för medlemmar

Som medlem i Riksbyggen tillkommer ett påslag på 2,90 öre/kWh inklusive Miljömärkt El (VattenEl EPD). Till elpriset tillkommer en rabatterad fast avgift om 15 kr/månad, elcertifikatavgift, energiskatt och moms. Observera att nätavgift från ditt lokala elnätföretag tillkommer. Elcertifikatpriset är tillsvidare 4,30 öre/kWh exklusive moms. I prisexemplet nedan visas föregående månads rörliga elpris.

Elpriset där du bor

Elpriset varierar beroende på var i Sverige din fastighet finns.

Fyll i ditt postnummer nedan för att ta reda på vad elpriset är i kommunen där du bor.

Ditt postnummer

  • Något gick fel var vänlig kontrollera formuläret och försök igen.

Elpriset i kommun

  1. Elpris öre/kWh 0
  2. Elpris öre/kWh inkl. moms 0

Jämförpriser

  1. Lägenhet 2000 kWh 0
  2. Villa utan elvärme 5000 kWh 0
  3. Villa med elvärme 20 000 kWh 0


Teckna avtal

Kunduppgifter (fakturaadress)

Anläggningsinformation

Är adressen till den fastighet som elavtalet gäller samma som fakturaadressen?

Elavtalet måste tecknas av samma person som står för elnätavtalet

BörsEl med timpris

  • Avtalsstart

  • Inflyttning

Tack för att du tecknat avtal med Luleå Energi. En bekräftelse har skickats till din e-post