Våra elavtal - 100 % hållbara

Alla som vill använda el hemma behöver teckna ett elhandelsavtal. Som kund hos oss har du ett flertal olika avtal att välja mellan. Oavsett vilket du väljer ingår VattenEl EPD från Luleälven utan extra kostnad. Du kan ändå välja hur din el ska produceras, från vindkraft eller Naturskyddsföreningens märkning Bra Miljöval.

Läs mer

Elnätet i Luleå

Luleå Energi äger och ansvarar för elnätet inom Luleå kommun som transporterar el från den plats där den produceras, fram till kunderna. Eftersom elnätsverksamhet är ett monopol så är det myndigheten Energimarknadsinspektionen som granskar och godkänner elnätsbolagens priser.

Läs mer

Så laddar vi!

Tycker du att det är svårt att veta vilken elanvändning du har och vilket avtal du ska välja? Här kan du lära känna några av våra kunder. Se hur de bor, hur mycket el de använder och vilket elavtal de har valt.

Träffa våra kunder

Avtalsguiden

Vet du vilken elanvändning du har och vilket elavtal som passar dig bäst? Som kund hos oss kan du välja mellan ett flertal olika avtal, alla producerade av 100 procent förnybara energikällor.

Läs mer och teckna avtal

Avtalsguiden

Byt postnummer

Skriv in ditt postnummer

Hur är du?

Välj alternativet som passar bäst till din personlighet

Hur mycket el använder du?

Välj alternativet som passar bäst (i kWh)

Beräknad användning (fyll gärna i om du vet exakt värde)

kWh/år

Vi föreslår:

Bindningstid: 1 år

Pris: öre kW/h inkl. elcert och moms

Till toppen