Våra elavtal

Alla som vill använda el hemma behöver teckna ett elhandelsavtal. Som kund hos oss har du ett flertal olika avtal att välja mellan. Du kan ändå välja hur din el ska produceras, EPD VattenEl från Luleälven, vindkraft eller Naturskyddsföreningens märkning Bra Miljöval.

Läs mer

Elnätet i Luleå

Luleå Energi äger och ansvarar för elnätet inom Luleå kommun som transporterar el från den plats där den produceras, fram till kunderna. Eftersom elnätsverksamhet är ett monopol så är det myndigheten Energimarknadsinspektionen som granskar och godkänner elnätsbolagens priser.

Läs mer