Vår energi är snart din energi

Våra priser

Vänligen fyll i datum för avtalsstart samt postnummer så ser du våra aktuella priser.

Vi har valt startdatumet om två veckor. Du kan välja ett tidigare datum vid inflyttning.

I rullisten kan du se alla våra elavtal och välja det som passar dig bäst

Något gick fel var vänlig kontrollera formuläret och försök igen.

Tack, vi har tagit emot din anmälan.

Historiska priser: BörsEl och FlexEl

Spotpriset månad för månad (öre/kWh)*

  2010 2011 2012 2013 2014 2015  2016 2017 2018 2019 2020
Januari  67,10  62,78  33,35  36,29  29,53  28,70 29,13  31,52  32,86  57,11 25,75
Februari  93,15  57,16  45,73  33,74  26,88  27,29 18,79  32,38  40,81  49,32  16,93
Mars  57,44  56,33  25,37  37,20  23,53  23,69  20,85  30,04  46,91  42,81  11,15
April  42,78  48,65  27,88  37,67  24,76  23,94  20,99  28,47  41,28  42,91 6,69 
Maj  38,29  49,07  26,67  31,86  31,92  21,31  22,80  29,67  34,30  38,61 11.00
Juni  40,15  44,92  23,80  30,24  28,90  14,30  32,35  27,75  45,86  27,56  11,24
Juli  43,53  37,08  11,68  29,93  27,80  8,95  28,39  30,70  55,19  37,80  9,66
Augusti  40,71  39,14  22,13  35,60  32,08  14,23  30,02  33,30  57,57  40,70  19,48
September  47,51  29,84  25,05  39,06  33,68  19,84  28,62  34,34  51,74   37,54  32,31
Oktober  48,01  28,89  30,36  37,00  28,92  21,66  36,33  28,73  47,01  40,52  22,21
November  53,86  38,18  29,42  33,20  28,28  22,96  41,77  32,93  50,61  45,18  8,15
December  84,65  30,33  38,11  29,67  29,76  17,80  33,50  30,46  53,47  38,08  19,59
Kalenderåret  54,77  45,53  28,30  34,29  28,84  20,39  28,63  30,86  45,99  41,51 16,18

* Priser i öre/kWh exkl. elcertifikat i elområde LUL.

FlexEl kvartal för kvartal (öre/kWh inkl. elcertifikat)*

  2010 2011 2012 2013 2014  2015  2016 2017 2018 2019 2020
                       
Kvartal 1 46,42 66,50 44,60 40,12 39,67 36,49 28,95 44,04 37,59 62,54 49,95
Kvartal 2 52,65 55,98 29,40 40,46 28,38 29,90 22,84 30,57 35,27 53,82  21,07
Kvartal 3 50,70 53,87 28,20 34,78 29,62 28,54 26,56 33,29  49,37 48,88 19,04
Kvartal 4 54,00 49,84 35,97 36,87 37,81  27,44  32,06 34,77  63,61  48,23  26,61
Kalenderår 50,94 56,55 34,54 38,45  33,87  30,59  27,60 35,67 46,46 53,37 29,17

* Priser i öre/kWh inkl. elcertifikat i elområde LUL.