Vår energi är snart din energi

Våra priser

Vänligen fyll i datum för avtalsstart samt postnummer så ser du våra aktuella priser.

Vi har valt startdatumet om två veckor. Du kan välja ett tidigare datum vid inflyttning.

I rullisten kan du se alla våra elavtal och välja det som passar dig bäst

  • Ett fast elpris är precis vad det låter som: du får ett fast pris under hela avtalsperioden och kan på så sätt alltid räkna ut hur mycket du ska betala.

Något gick fel var vänlig kontrollera formuläret och försök igen.

Tack, vi har tagit emot din anmälan.

Historiska priser: BörsEl och FlexEl

Spotpriset månad för månad (öre/kWh)*

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  2016 2017 2018 2019
Januari  44,14  67,10  62,78  33,35  36,29  29,53  28,70 29,13  31,52  32,86  57,11
Februari  41,71  93,15  57,16  45,73  33,74  26,88  27,29 18,79  32,38  40,81  49,32
Mars  39,53  57,44  56,33  25,37  37,20  23,53  23,69  20,85  30,04  46,91  42,81
April  37,56  42,78  48,65  27,88  37,67  24,76  23,94  20,99  28,47  41,28  42,91
Maj  35,05  38,29  49,07  26,67  31,86  31,92  21,31  22,80  29,67  34,30  38,61
Juni  38,57  40,15  44,92  23,80  30,24  28,90  14,30  32,35  27,75  45,86  27,56
Juli  36,72  43,53  37,08  11,68  29,93  27,80  8,95  28,39  30,70  55,19  37,80
Augusti  37,66  40,71  39,14  22,13  35,60  32,08  14,23  30,02  33,30  57,57  40,70
September  36,25  47,51  29,84  25,05  39,06  33,68  19,84  28,62  34,34  51,74   37,54
Oktober  36,16  48,01  28,89  30,36  37,00  28,92  21,66  36,33  28,73  47,01  40,52
November  37,90  53,86  38,18  29,42  33,20  28,28  22,96  41,77  32,93  50,61  45,18
December  50,13  84,65  30,33  38,11  29,67  29,76  17,80  33,50  30,46  53,47  
Kalenderåret  39,28  54,77  45,53  28,30  34,29  28,84  20,39  28,63  30,86  45,99  41,82

* Priser i öre/kWh exkl. elcertifikat i elområde LUL.

FlexEl kvartal för kvartal (öre/kWh inkl. elcertifikat)*

  2009 2010 2011 2012 2013 2014  2015  2016 2017 2018 2019
                       
Kvartal 1 - 46,42 66,50 44,60 40,12 39,67 36,49 28,95 44,04 37,59 62,54
Kvartal 2 - 52,65 55,98 29,40 40,46 28,38 29,90 22,84 30,57 35,27 53,82 
Kvartal 3 - 50,70 53,87 28,20 34,78 29,62 28,54 26,56 33,29  49,37 48,88
Kvartal 4 44,06 54,00 49,84 35,97 36,87 37,81  27,44  32,06 34,77  63,61  48,23
Kalenderår 44,06 50,94 56,55 34,54 38,45  33,87  30,59  27,60 35,67 46,46 53,37

* Priser i öre/kWh inkl. elcertifikat i elområde LUL.