BörsEl

Med BörsEl-avtal får du ett rörligt elpris som kommer att variera i takt med förändringarna på den nordiska elbörsen Nord Pool.

På Nord Pool går priserna upp och ner beroende på tillgång och efterfrågan – precis som på en aktiebörs. Nord Pools spotpris per månad vägs mot våra kunders totala förbrukningsvolym. Du får s.k. volymägt spotpris, plus ett påslag. Väljer du BörsEl kan du när som helst byta avtalsform till nästkommande månadsskifte.

Teckna avtal

BörsEl följer priset på den nordiska elbörsen

Det är den nordiska elbörsen Nord Pool som bestämmer priset på BörsEl. Du betalar månadsvis Luleå Energis inköpspris som följer elbörsens utveckling.

Till spotpriset tillkommer vårt påslag på 2,90 öre/kWh, fast avgift om 30 kr/månad (inkl. moms) och elcertifikatavgift. Elcertifikatpriset är tillsvidare 0,99 öre/kWh exklusive moms. I prisexemplet nedan visas föregående månads rörliga elpris.

BörsEl med timpris

Vill du styra din elanvändning till de timmar på dygnet då elpriset oftast är som lägst? Då ska du välja BörsEl med timpris.

Normalt är elen som dyrast under morgontimmarna och sena eftermiddagen, medan den är lägre på natten. När du vet att priset är som lägst, kan du medvetet styra din elanvändning. Ett exempel är att starta tvättmaskinen på kvällen. Är du intresserad - bocka i rutan BörsEl med timpris under teckna avtal eller läs mer om BörsEl timpris.

Elpriset där du bor

Elpriset varierar beroende på var i Sverige din fastighet finns.

Fyll i ditt postnummer nedan för att ta reda på vad elpriset är i kommunen där du bor.

Ditt postnummer

  • Något gick fel var vänlig kontrollera formuläret och försök igen.

Elpriset i kommun

  1. Elpris öre/kWh 0
  2. Elpris öre/kWh inkl. moms 0

Jämförpriser

  1. Lägenhet 2000 kWh 0
  2. Villa utan elvärme 5000 kWh 0
  3. Villa med elvärme 20 000 kWh 0

Spotpriset månad för månad (öre/kWh)*

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  2016 2017 2018
Januari  44,14  67,10  62,78  33,35  36,29  29,53  28,70 29,13  31,52  32,86
Februari  41,71  93,15  57,16  45,73  33,74  26,88  27,29 18,79  32,38  40,81
Mars  39,53  57,44  56,33  25,37  37,20  23,53  23,69  20,85  30,04  46,91
April  37,56  42,78  48,65  27,88  37,67  24,76  23,94  20,99  28,47  41,28
Maj  35,05  38,29  49,07  26,67  31,86  31,92  21,31  22,80  29,67  34,30
Juni  38,57  40,15  44,92  23,80  30,24  28,90  14,30  32,35  27,75  45,86
Juli  36,72  43,53  37,08  11,68  29,93  27,80  8,95  28,39  30,70  55,19
Augusti  37,66  40,71  39,14  22,13  35,60  32,08  14,23  30,02  33,30  57,57
September  36,25  47,51  29,84  25,05  39,06  33,68  19,84  28,62  34,34  51,74 
Oktober  36,16  48,01  28,89  30,36  37,00  28,92  21,66  36,33  28,73  47,01
November  37,90  53,86  38,18  29,42  33,20  28,28  22,96  41,77  32,93  49,32 
December  50,13  84,65  30,33  38,11  29,67  29,76  17,80  33,50  30,46  
Kalenderåret  39,28  54,77  45,53  28,30  34,29  28,84  20,39  28,63  30,86  45,35

* Priser i öre/kWh exkl. elcertifikat i elområde LUL.Teckna avtal

Kunduppgifter (fakturaadress)

Anläggningsinformation

Är adressen till den fastighet som elavtalet gäller samma som fakturaadressen?

Elavtalet måste tecknas av samma person som står för elnätavtalet

Välj hur din el ska produceras

BörsEl med timpris

  • Avtalsstart

  • Inflyttning

Tack för att du tecknat avtal med Luleå Energi. En bekräftelse har skickats till din e-post