MiljöEl

Som kund till Luleå Energi kan du vara säker på att du gör en god gärning för miljön. VattenEl EPD från Luleälven ingår i alla våra elavtal. Vill du ändå välja en annan ursprungsmärkning så erbjuder vi VindEl och Bra Miljöval.

EPD står för Environment Product Declaration och innebär att elströmmen är certifierad enligt ISO 14025. När det gäller Bra Miljöval är det Svenska Naturskyddsföreningen som är garant för elens miljöriktighet.

Välj MiljöEl

Ett naturligt val för minskade koldioxidutsläpp

Steg för steg arbetar vi mot att bli 100 % hållbara. Ett led i det är att all vår el till privatkunder är 100 procent förnybar VattenEl EPD från Luleälven.

Att välja MiljöEl är inte heller en kostsam historia. VattenEl EPD från Luleälven ingår redan i ditt elpris utan extra kostnad. Vill du hellre välja en annan ursprungsmärkning så erbjuder vi VindEl och Bra Miljöval.

VindEl kostar 1,5 öre/kWh i tillägg medan du betalar 2,0 öre/kWh extra för el märkt med Bra Miljöval.

Gör ditt eget val

VattenEl EPD - ingår i alla våra elavtal. EPD ger besked om resursförbrukning, utsläpp, avfall, återvinning och mark­användning för varje kilowattimme el som produceras. Den gör det möjligt att jämföra olika produkters miljöegenskaper i ett livscykelperspektiv.

VindEl - VindEl produceras enbart från svenska vindkraftverk. El från vindkraft har också låga utsläpp av koldioxid och därmed en låg miljöpåverkan.

Bra Miljöval - Bra Miljöval innebär att elen endast kommer från förnybara källor, dvs vatten­kraft, biobränslen, vindkraft och solenergi som lever upp till Naturskyddsföreningens hårda miljökrav. Exempel på sådana krav är att vattenkraft inte får torrlägga vattendrag, vindkraft inte får stå i känsliga naturområden och biobränslen måste komma från kontrollerade skogsbruk som tar hänsyn till biologisk mångfald.

Pris för MiljöEl

  2 000 kWh 5 000 kWh 20 000 kWh
VattenEl EPD 0 öre/kWh 0 kr/år 0 kr/år 0 kr/år
VindEl 1,5 öre/kWh 30 kr/år 75 kr/år 300 kr/år
Bra Miljöval 2,0 öre/kWh 40 kr/år 100 kr/år 400 kr/år

* Priser exklusive moms

Välj MiljöEl

Här kan du på ett enkelt sätt komplettera ditt elhandelsavtal med MiljöEl och på så sätt vara med och bidra till att mer förnybar el produceras.

Ett villkor är att du måste ha ett gällande elhandelsavtal med Luleå Energi.

Fyll i nedanstående formulär och skicka in till oss så ser vi till att du får MiljöEl för de elhandelsavtal du har med Luleå Energi. OBS! Du kan bara välja ett tillägg, VattenEl EPD, VindEl eller Bra Miljöval.

Jag är redan kund med VattenEl och vill beställa en annan ursprungsmärkning

Kunduppgifter

Anläggningsinformation

Tack!