Elområden

Den 1 november 2011 delade Svenska Kraftnät in Sverige i fyra elområden. Svenska Kraftnät driver det svenska stamnätet och ser till att det råder balans mellan tillgång och efterfrågan på el. Gränserna mellan elområdena går där elnäten behöver byggas om för att kunna transportera mer el inom Sverige.

Elområdena kan ha olika elpriser – områdespriser – vid olika tillfällen. Elpriserna kommer alltså att variera mellan områdena och vid olika tidpunkter. Beslutet om att införa elområden är en lösning i linje med EU:s strävan att skapa en gemensam europeisk elmarknad, som också ska ge ett starkare elnät.

Hur påverkar olika elområden mig som elkund?

Elpriset sätts av elbörsen Nord Pool där tillgång och efterfrågan på el styr prisbildningen. Elpriserna kommer dock periodvis att kunna variera utifrån marknadspriserna på Nord Pool, beroende på var i Sverige du använder din el. Elen blir generellt billigare att använda i norr, där det är överskott på el. Den blir dyrare att använda i söder, där det är underskott på el.

Behöver jag som elkund göra någonting?

Generellt sett lönar det sig att följa med i vad som händer på elmarknaden. Om du har eller snart ska teckna om ditt avtal har vi i prissättningen redan tagit hänsyn till ditt elområde. Tecknar du ett avtal om fast pris garanterar Luleå Energi att elpriset (exklusive energiskatt och moms) kommer att vara oförändrat under hela avtalsperioden. Har du som privatkund rörligt elpris (BörsEl) kommer du att få det volymvägda BörsEl-pris som gäller för ditt elområde.

Mer information

Mer information och karta över elområden får du på Svenska Kraftnäts webbplats.