Mikroproduktion

Bli din egen elproducent

Som mikroproducent är du med och bidrar till att skapa ett mer hållbart energisystem. Luleå Energi vill stötta personliga engagemang och ger därför våra privatkunder som vill producera sin egen förnybara el ett fast pris på 50 öre/kWh (exkl. moms) under de första 12 månaderna, dock max 5 000 kWh. Därefter ersätter vi med Nord Pools timspotpris utan avdrag. Köper du som privatkund solcellspaketet av Luleå Energi bjuder vi på ett fast pris på 50 öre/kWh under ytterligare 12 månader om du dessutom är elhandelskund hos Luleå Energi. Dock max 5000 kWh/år.

Mer information för att ansluta din mikroproduktionsanläggning till elnätet hittar du hos Luleå Energi Elnät AB (öppnas i nytt fönster). Du kan söka statligt bidrag från Länsstyrelserna via Energimyndigheten (öppnas i nytt fönster) för installation av solceller. Information om de skatteregler som gäller för mikroproduktion hittar du hos Skatteverket (öppnas i nytt fönster). Här finns även de nya momsregler som gäller från och med 2017-01-01: Skatteverkets momsregler (öppnas i nytt fönster).

Se om du uppfyller kraven

Du behöver uppfylla följande krav för att vi ska kunna köpa din förnybara el:

  • Du har ett inmatningsabonnemang hos ditt nätbolag.
  • Din elanläggning ska ha en huvudsäkring på högst 63 A, och inmatningseffekten för din produktionsanläggning får som högst vara 43,5 kW.
  • Uttag och inmatning av el sker via samma huvudsäkring och elmätare.
  • Du köper mer el än du säljer utslaget över ett helt år.
  • Du som är etablerad i Sverige är befriad från moms om du har en försäljning på högst 30 000 kronor under ett beskattningsår.

Anslut din elproduktion

För att ansluta din produktion till elnätet kontaktar du ditt elnätsbolag och anmäler att du framställer förnybar el. De ordnar ett så kallat inmatningsabonnemang så att du kan mata in egen el i elnätet. Abonnemanget bekräftar att din anläggning är godkänd och uppfyller alla regler och krav. Du behöver inte ha Luleå Energi Elnät AB som elnätsbolag för att sälja din el till Luleå Energi Elhandel.

Bli elhandelskund hos Luleå Energi

För att sälja ditt överskott till oss, behöver du vara elhandelskund hos Luleå Energi. Ring vår kundservice på 0920-26 44 00. Är du redan kund, kontakta vår kundservice och berätta att du vill sälja din överskottsel.

Börja sälj din egenproducerade el

Som elhandelskund får du ersättning för din inmatade egna el på ordinarie fakturor. Ersättningen ligger på 50 öre/kWh exkl. moms under de första 12 månaderna, dock max 5 000 kWh. Därefter övergår ersättningen till Nord Pools timspotpris utan avdrag.

Du som är mikroproducent har också rätt till skattereduktion på 60 öre/kWh för den överskottsel du matar ut på nätet. Eftersom underlaget högst kan uppgå till 30 000 kilowattimmar är den högsta skattereduktion du kan få 18 000 kronor per år. Din nätägare sköter om att varje år lämna en kontrolluppgift till Skatteverket på hur mycket el du matat in och tagit ut från elnätet under kalenderåret.

Sök bidrag för din produktion

För själva investeringen finns det ett investeringsbidrag som man kan söka hos Länsstyrelsen. Bidraget kan sökas av alla, både privatpersoner och företag. Stödnivån är för privatpersoner 20 procent av investeringskostnaden med ett tak på 1,2 miljoner kronor. Stödet är rambegränsat, vilket innebär att det bara kan ges så länge de avsatta pengarna räcker. Det innebär att det inte är säkert att du får bidraget även om söker.

Om du inte vill vänta på om du får investeringsbidrag eller inte kan du istället välja ROT-avdrag som är 30 procent av installationskostnaden (gäller arbete, ej material).