Miljöcertifiering

Luleå Energi lägger ner ett omfattande arbete på att utveckla våra elhandelstjänster och leverera ett större mervärde och ökad kundnytta som samtidigt är bra för miljön och klimatutvecklingen.

Som en del i det arbetat är elförsäljningen på Luleå Energi miljöcertifierad enligt ISO 14001. Luleå Energis elförsäljning ligger inom affärsområde Kund och affärer och erbjuder ett heltäckande urval av elhandelstjänster till såväl privat- som företagskunder.