Miljöprodukterna

I tabellen nedan hittar du värden för miljöpåverkan av vår försäljning 2018 för den energikälla du valt.

Miljöpåverkan av vår försäljning av VattenEl - 100 % förnybart Vid drift LCA
CO2-utsläpp - g/kWh 0,0003 8,45
Utbränt radioaktivt uranbränsle - mg/kWh 0,000 0,000
Miljöpåverkan av vår försäljning av Bra Miljöval - 100 % förnybart  Vid drift LCA
 CO2-utsläpp - g/kWh  0,000 13
Utbränt radioaktivt uranbränsle - mg/kWh 0,000 0,000
Miljöpåverkan av vår försäljning av VindEl - 100 % förnybart Vid drift LCA
CO2-utsläpp - g/kWh 0,000 13,3
Utbränt radioaktivt uranbränsle - mg/kWh 0,000 0,000