Timmätning

Den 1 oktober 2012 trädde en ny lag i kraft som gör att du som elkonsument får möjlighet att teckna elavtal där din elanvändning mäts och prissätts per timme.

TimmätningDet betyder att ditt elpris varierar timme för timme och att du kan följa din elanvändning på timbasis och därmed påverka dina elkostnader genom att styra din elanvändning till de timmar på dygnet när elen kostar mindre. För att få timmätning behöver du teckna BörsEl.

Är du intresserad vänder du dig till din elhandlare och skriver ett elavtal som baseras på timvärden. Din elhandlare gör då en beställning hos din nätägare som inom tre månader ställer om eller byter din elmätare. Detta görs utan extra kostnad.

Läs mer om timmätning i Svensk Energis pdf.

Frågor

Har du frågor? Kontakta då vår Kundservice på 0920-26 44 44.