Vårt elnät


Luleå Energi har ett av Sveriges effektivaste elnät, samtidigt har vi låga elnätspriser.

Men där andra energibolag med monopol höjer priserna har Luleå Energi en annan agenda. Vi tror inte att lönsamhet måste ske på bekostnad av samhällsnytta och kundvärde. Vårt viktigaste mål är att kundmaximera istället för att vinstmaximera. Det är det vi menar med närhet och omtanke.

Det är Luleå Energi Elnät som bygger, driver och förvaltar elnätet för överföring av elektrisk energi till hushåll och företag inom Luleå kommun. Vi utför även förläggning och montage av optofiber för Lunets räkning.

Koncessionsområde för Luleå Energi Elnät på Elområden.se. Välj område LUL (nätområde efter kod) och klicka på visa.

Aktuell driftinformation får du här.