Byggkraftsskåp

Byggkraftskåp

Vid ett villabygge kan man behöva en tillfällig elanslutning. Luleå Energi Elnät kan vid sådana tillfällen hyra ut byggkraftskåp för den tid det tar innan den permanenta servisen är förlagd, dock längst ett år.

Exempel på andra tillfälliga leveranser är marknader och scener för uppträdanden. Luleå Energi Elnät har egna byggkraftskåp för max 63 A. Större skåp än dessa går att hyra på den öppna marknaden.

Avgifter

För till- och frånkoppling debiteras en fast avgift:

  Exkl. moms Inkl. moms
Byggkraftskåp (63 A)  2 500 kr*)  3 125 kr*)

*) Vid stora extrakostnader, t.ex. båttransporter, tas verklig kostnad ut.

Nätavgifter och hyreskostnad:

  Exkl. moms Inkl. moms
Byggkraftskåp 63 A 44 kr/dag 55 kr/dag

*) Avgift för förbrukning tillkommer.
Byggkraft normalt i max 1 år, efter ett år tas en förhöjd nätavgift på 30 % ut.

I de fall byggkraften inte utgörs av ett byggkraftskåp hanteras abonnemangs- och prisfrågor som vid normala anslutningar. Tillfälliga serviser för vilka anslutningsavgift inte erlagts debiteras som byggkraft.