Anslutningspris

För att kunna se om din anslutning ligger inom vårt nätområde kan du klicka här (länk till Nätområden.se). Välj område LUL (nätområde efter kod) och klicka på visa.

Upp till 25 A

Anslutningspriset utgår från vilken zon din anslutningspunkt ligger i jämfört med närmaste anslutningspunkt i vårt elnät. Ett exakt pris får du i vår offert när vi vet hur dina förutsättningar ser ut.

Zon Avstånd 16-25 A
Zon 1 0-200 m 35 250 kr*
Zon 2 200-600 m 35 250 kr* + 301,25 kr/m
Zon 3 600-1 200 m 155 750 kr* + 648,75 kr/m
Zon 4 1 200-1 800 m 545 000 kr* + 395 kr/m

Alla priser är inklusive moms och gäller från och med 2019-10-01.

* Avstånd beräknas fågelvägen från Luleå Energi Elnäts tekniskt möjliga anslutningspunkt. Se Energimarknadsinspektionens PM2013:03 (pdf)

35-63 A och uppåt

Servisstorlek Nominellt anslutningspris exkl. moms Anslutningspris inkl. moms
35-63 A 41 000 kr 51 250 kr
80-100 A 57 000 kr 71 250 kr
125 A 67 000 kr 83 750 kr
160 A 82 000 kr 102 500 kr
200 A 98 000 kr 122 500 kr
250 A 120 000 kr 150 000 kr
Över 250 A 450 kr/Ampere 562,50 kr/Ampere

Alla priser gäller från och med 2019-10-01.

Tillämpning

Priserna avser nominellt pris för nyanslutning. Eventuell överstigande kostnad läggs till det nominella priset. Ett exakt pris får du i vår offert när vi vet hur dina förutsättningar ser ut. Anslutningsavgiften återbetalas inte om abonnemanget upphör. Luleå Energi Elnät AB förbehåller sig rätten att tillämpa förhöjda priser vid speciella leveransförhållanden.

Markarbete

Servisledning och förläggning ingår i anslutningspriset. Schaktning och återställningsarbeten på den egna tomten bekostas av kunden. Kabelrör tillhandahålls kostnadsfritt vid Luleå Energi Elnäts förråd.

Utökning servis

Avgift för utökning faktureras med det belopp som motsvarar skillnaden mellan schablonavgiften för den befintliga och den nya servisstorleken. Vid en verklig kostnad som är högre än den nominella mellanskillnaden faktureras den överstigande delen som tillägg.