Avbrottsersättning

Reglerna för avbrottsersättning i korthet

För att avbrottsersättning ska kunna bli aktuell krävs det att överföringen av el har varit avbruten under en sammanhängande period (avbrottsperiod) om minst tolv timmar. Rätten till avbrottsersättning gäller därför inte då elöverföringen avbryts i exempelvis tio timmar, fungerar i en timme och sedan åter avbryts i tio timmar. Avbrottsperioden börjar räknas från tidpunkten då vi fick kännedom om avbrottet.

Mer utförlig information hittar du i ellagen (länk).

Läs mer om reglerna för avbrottsersättningar (pdf).

Skadestånd

Har du haft strömavbrott kan du ha rätt till ersättning för skadestånd, oavsett hur länge strömavbrottet har varat. Skadeståndet omfattar ersättning för utgifter, inkomstbortfall och annan förlust på grund av strömavbrottet.

Läs mer om skadestånd här.