Din fastighet

Elnät

Uppmaning till sommarstugeägare

Stäng inte av strömmen vid din elmätare i ditt fritidshus när du lämnar den en längre tid. Vi måste ha kontakt med din elmätare för att kunna fjärravläsa den. För att vi ska kunna ha kontakt med elmätaren måste strömmen vara påslagen i mätarskåpet.

Om du vill slå av strömmen så gör det i proppskåpet inomhus.

Byggnad nära kraftledning

Om en byggnad är belägen/placerad för nära en kraftledning kan det innebära risk för att någon person, byggnaden eller ledningen skadas.
Vid byggnads- eller anläggningsarbete nära en kraftledning bör därför alltid elnätsföretaget kontaktas för att få information om vilka minsta avstånd som gäller ur elsäkerhetssynpunkt.

Läs mer i broschyren "Byggnader nära kraftledning".

Fjärravläsning

För dig som har en Kamstrupmätare
Det finns 3 olika funktioner att avläsa med knapptryckningar på elmätaren.

  1. Aktuell förbrukning just nu i kW.
  2. Trippmätar funktion, räkneverket nollställs genom att hålla knappen intryckt i 6 sekunder.
  3. Högsta effektuttag under en månad, nollställs automatiskt vid månadsskifte.

Så ser en Kamstrupmätare ut.