Fakta om elnätet i Luleå

Ett effektivt nätbolag med hög säkerhet. Luleå Energi Elnät AB svarar för drift, underhåll och nybyggnad av elnätet samt mätning och rapportering av elanvändningen i Luleå kommun.

Vår strategi är att nyttja och fördela resurser av kapital, material och personal på ett bra sätt. Då kan vi hålla låga avgifter och hög leveranssäkerhet till våra kunder.

Fakta 2019

Anläggningar, eldistribution 
Personal, medeltal anställda 64 st
Energiomsättning 831 GWh
Investeringar 88,5 Mkr
Antal högspänningsabonnemang 69 st
Antal lågspänningsabonnemang 41 680 st
Mottagningsstationer 130/40 kV 3 st
Regionledningar 130 kV 15,4 km
Fördelningsledningar 40 kV 
Friledning 107 km
Jordkabel 6,7 km
Fördelningsstationer 130-40/22-11 kV 14 st
Högspänningsledningar 22-11 kV 
Friledning (oisolerad) 406 km
Luftledning (isolerad) BLX, BLL 345 km
Minskning av oisolerad ledning sedan 2015 11 km
Jordkabel 574 km
Nätstationer 0,4 kV 1 297 st
Lågspänningsledningar 0,4 kV 
Luftledning 577 km
Jordkabel 1 631 km
Ledningsnätets totala längd, hsp och lsp 3 662 km
Elavbrott per kund och år 170 min
Tillgänglighet 99,96 %

Här kan du läsa vår övervakningsplan (pdf).