Fakta om elnätet i Luleå

Ett effektivt nätbolag med hög säkerhet. Luleå Energi Elnät AB svarar för drift, underhåll och nybyggnad av elnätet samt mätning och rapportering av elanvändningen i Luleå kommun.

Vår strategi är att nyttja och fördela resurser av kapital, material och personal på ett bra sätt. Då kan vi hålla låga avgifter och hög leveranssäkerhet till våra kunder.

Fakta 2018

Anläggningar, eldistribution 
Personal, medeltal anställda 65 st
Energiomsättning 833 GWh
Investeringar 80,5 Mkr
Antal högspänningsabonnemang 69 st
Antal lågspänningsabonnemang 41 224 st
Mottagningsstationer 130/40 kV 3 st
Regionledningar 130 kV 15,4 km
Fördelningsledningar 40 kV 
Friledning 95 km
Jordkabel 6,6 km
Fördelningsstationer 130-40/22-11 kV 14 st
Högspänningsledningar 22-11 kV 
Friledning (oisolerad) 417 km
Luftledning (isolerad) BLX, BLL 334 km
Minskning av oisolerad ledning sedan 2015 44 km
Jordkabel 566 km
Nätstationer 0,4 kV 1 292 st
Lågspänningsledningar 0,4 kV 
Luftledning 582 km
Jordkabel 1 625 km
Ledningsnätets totala längd, hsp och lsp 3 641 km
Elavbrott per kund och år 114 min
Tillgänglighet 99,98 %

Här kan du läsa vår övervakningsplan (pdf).