Fakta om elnätet i Luleå

Ett effektivt nätbolag med hög säkerhet. Luleå Energi Elnät AB svarar för drift, underhåll och nybyggnad av elnätet samt mätning och rapportering av elanvändningen i Luleå kommun.

Vår strategi är att nyttja och fördela resurser av kapital, material och personal på ett bra sätt. Då kan vi hålla låga avgifter och hög leveranssäkerhet till våra kunder.

Fakta 2016

Anläggningar, eldistribution 
Personal, medeltal anställda 64 st
Energiomsättning 840 GWh
Investeringar 58,7 Mkr
Antal högspänningsabonnemang 69 st
Antal lågspänningsabonnemang 40 413 st
Mottagningsstationer 130/40 kV 3 st
Regionledningar 130 kV 15,4 km
Fördelningsledningar 40 kV 
Friledning 95,2km
Jordkabel 6,6 km
Fördelningsstationer 130-40/22-11 kV 13 st
Högspänningsledningar 22-11 kV 
Friledning (oisolerad) 401,3 km
Luftledning (isolerad) BLX, BLL 358,1 km
Minskning av oisolerad ledning sedan 2012 59,7 km
Jordkabel 533 km
Nätstationer 0,4 kV 1 274 st
Lågspänningsledningar 0,4 kV 
Luftledning 591,4 km
Jordkabel 1 584,6 km
Ledningsnätets totala längd, hsp och lsp 3 586 km
Elavbrott per kund och år 146,8 min
Tillgänglighet 99,97 %

Här kan du läsa vår övervakningsplan (pdf).