Fakta om elnätet i Luleå

Ett effektivt nätbolag med hög säkerhet. Luleå Energi Elnät AB svarar för drift, underhåll och nybyggnad av elnätet samt mätning och rapportering av elanvändningen i Luleå kommun.

Vår strategi är att nyttja och fördela resurser av kapital, material och personal på ett bra sätt. Då kan vi hålla låga avgifter och hög leveranssäkerhet till våra kunder.

Fakta 2015

Anläggningar, eldistribution 
Personal, medeltal anställda 62 st
Energiomsättning 797 GWh
Investeringar 72,6 Mkr
Antal högspänningsabonnemang 68 st
Antal lågspänningsabonnemang 40 221 st
Mottagningsstationer 130/40 kV 2 st
Regionledningar 130 kV 22 km
Fördelningsledningar 40 kV 
Friledning 120 km
Jordkabel 14 km
Fördelningsstationer 130-40/22-11 kV 14 st
Högspänningsledningar 22-11 kV 
Friledning (oisolerad) 461 km
Luftledning (isolerad) BLX, BLL 356 km
Minskning av oisolerad ledning sedan 2012 103 km
Jordkabel 654 km
Nätstationer 0,4 kV 1 325 st
Lågspänningsledningar 0,4 kV 
Luftledning 628 km
Jordkabel 1 794 km
Ledningsnätets totala längd, hsp och lsp 4 049 km
Elavbrott per kund och år 117,5 min
Tillgänglighet 99,98 %

Här kan du läsa vår övervakningsplan (pdf).