Säkerhet nära elektriska ledningar

Elektricitet (el) är idag så vanligt förekommande och allmänt använd i vårt samhälle, stad som landsbygd, att vi har svårt att klara oss utan den. Dygnet runt förs elen i luftledningar och kablar från produktionskällan, över stora avstånd, till de som vill nyttja den – exempelvis företag och hushåll.

Att bo och leva intill elektriska ledningar innebär ofta att fritidsaktiviteter förkommer i närheten av dessa. I denna publikation kan du läsa om hur du kan bete dig och hur du undviker de faror som kan förekomma.